,

StedmorDanmark

Formål og indhold: StedmorDanmark.dk er en portal, som fungerer som et opsamlingssted for information vedrørende stedmorrollen og sammenbragte familier. Foreningen er nystartet og tilbyder i første omgang mail-rådgivning med fokus på at henvise til litteratur, netværksgrupper og andre, der tilbyder terapi, som er tilpasset den enkelte, som henvender sig.

Målgruppe: Mødre i sammenbragte familier med stedbørn.

Udbredelse: Kan anvendes af alle i hele Danmark.

Aktører: StedmorDanmark.dk

Læs mere: StedmorDanmark.dk

,

Telefonrådgivning til sammenbragte familier

Formål: Telefonrådgivningen kan bidrage til nye perspektiver på, hvordan sammenbragte familier kan tackle hverdagens udfordringer og problemstillinger.

Indhold: Telefonrådgivning til sammenbragte familier er et tilbud, hvor voksne kan ringe ind til en psykolog og tale om det at være sammenbragt familie, stedmor, stedfar og/eller forælder.

Målgruppe: Alle voksne.

Udbredelse: Kan anvendes af alle i Danmark. Tilbyder telefon- og Skype-rådgivning.

Aktører: Psykolog Sia Holm og psykoterapeut Susanne Bundgaard.

Læs mere: Telefonrådgivning til sammenbragte familier

,

Skilsmisserådgivning hos Center for Familieudvikling

Formål: Skilsmisserådgivningen har til formål at  hjælpe skilsmissefamilier til bedre trivsel for både for børn og voksne.

Indhold: Tilbuddet består af individuel skilsmisserådgivning, der består af individuelle samtaler om forældresamabrejdet efter brud i parforholdet. Der kan være samtaler med begge forældre, individuelle forældre eller samtaler for hele den brudte familie.

Målgruppe: Familier, der er ramt af skilsmisse. Forældre, der har en verserende sag i Statsforvaltningen eller i retten, kan ikke benytte tilbuddet.

Udbredelse: Rådgivningstjenesten er brugerbetalt og tilbydes i København og Aarhus hos Center for Familieudvikling

Aktører: Center for Familieudvikling.

Læs mere: Skilsmisserådgivning – Center for Familieudvikling

 

,

Statsforvaltningens børnegrupper

Formål: Formålet med børnegrupperne er at hjælpe og støtte skilsmissebørn, så de bliver bedre til at håndtere forældrenes skilsmisse.

Indhold: I grupperne har børnene mulighed for at tale med jævnaldrende børn og dele historier og erfaringer med hinanden. Der er også tid til hygge og afslappet samvær. Børnegrupperne ledes af erfarne børnesagkyndige rådgivere, som er vant til at tale med børn om svære emner.

Hver børnegruppe mødes i alt fem gange med en uges eller 14 dages mellemrum. Hvert møde varer cirka halvanden time. Forud for opstart af en børnegruppe inviteres forældrene til et orienteringsmøde eller orienteres på anden måde om børnegruppens forløb.

Der er to børnesagkyndige rådgivere med hver gang. De børnesagkyndige rådgiveres rolle er at hjælpe børnene med at dele deres oplevelser og erfaringer med hinanden.

Der bliver ikke skrevet referat fra møderne, og de børnesagkyndige rådgivere har tavshedspligt – både i forhold til forældrene og i forhold til Statsforvaltningens øvrige sagsbehandling. Hvis de børnesagkyndige rådgivere under forløbet bliver opmærksom på særlige alvorlige problemer hos et barn, vil forældrene blive kontaktet.

Målgruppe: Børnegrupperne er for skilsmissebørn i alderen 9-12 år. Deltagelse er uafhængig af, om forældrene har haft en sag hos Statsforvaltningen eller ej.

Udbredelse: Statsforvaltningen holder børnegrupper i alle ni afdelinger i landet.

Aktører: Statsforvaltningen.

Læs mere: Statsforvaltningens børnegrupper

,

Delebørn – hele børn

Formål: Formålet med Delebørn – Hele børn er at tilbyde børn et neutralt og trygt rum, hvor de kan udforske og italesætte deres egne tanker og følelser, som er knyttet til bruddet og den nye familiesituation.

Indhold: Børnene deltager i samtalegrupper, der bliver oprettet på 30 folkeskoler fordelt i tre af landets kommuner. Det vidtrækkende initiativ, projektet ’Delebørn – hele børn’ omfatter også efteruddannelse af folkeskolelærere og undervisning af skilte forældre, der skal samarbejde om fælles børn efter et brud.

Målgruppe: Børn, der lever i familier, som er ramt af skilsmisse.

Udbredelse: Dette gratis tilbud er på nuværende tidspunkt blevet udbredt til 30 folkeskoler i Egedal, Kolding og Randers.

Aktører: Projektet er et samarbejde mellem Center for Familieudvikling, Egmont Fonden og kommunerne Egedal, Kolding og Randers.

Læs mere: Delebørn – hele børn

 

,

Forældretelefonen

Formål: At rådgive forældre og pårørende, der har spørgsmål, der omhandler børn.

Indhold: Forældrene kan vende dilemmaer og spørgsmål, der opstår i forlængelse af brud mellem forældrene, så de bliver bedre rustet til at tale med deres børn om bruddet og tage hensyn til børnenes behov.

Målgruppe: Alle forældre og pårørende til børn.

Udbredelse: Forældretelefonen er udbredt i hele Danmark. Det forventes, at antal rådgivere fordobles inden 2018, og at der oprettes et online-forum, hvor forældre kan debattere med hinanden.

Aktører: Børns Vilkår.

Læs mere: Forældretelefonen

 

,

Kursus i fælles forældreansvar

Formål: Kursus i fælles forældreansvar er et tilbud til forældre, som handler om, hvordan ekspartnere og forældre kan etablere et godt samarbejde og få en god kommunikation med udgangspunkt i barnets behov.

Indhold: Kurset varer 12 timer og er et pædagogisk tilbud – ikke terapi. På kurset gives viden om, hvad der fremmer og hæmmer god kommunikation, og der gives enkle og anvendelige redskaber til samarbejde og problemhåndtering. Kurset giver desuden viden om børns reaktionsmønstre på forskellige alderstrin og sætter fokus på barnets perspektiv.

Målgruppe: Forældre som oplever vanskeligheder med samarbejdet efter en skilsmisse.

Udbredelse: Kurserne udbydes af Center for Familieudvikling, som er beliggende i København og Aarhus samt lokalt i Region Hovedstaden og Midtjylland af undervisere, der er uddannet af Center for Familieudvikling. Kurset varer 12 timer.

Aktører: Center for Familieudvikling

Læs mere: Center for Familieudvikling

 

 

,

Delebarn.dk

Formål: Delebarn.dk vil give brudte familier en mulighed for en sober og anstændig kommunikation med barnet i centrum – en fælles grænseflade hvor alle informationer altid er ”den seneste”.

Indhold: Delebarn.dk er en kommunikations- og informationsplatform til deleforældre, hvor forældrene kan informere hinanden om alt, der vedrører deres fælles barn/børn og på den måde gøre hverdagen lettere for hele familien. Den centrale del af delebarn.dk er en kalender, som er bygget op, så alle børn i en familie og deres aktiviteter kan være i én og samme kalender.

Målgruppe: Forældre, som lever i familier der er splittet, og hvor børnene bor på skift hos forældrene.

Udbredelse: Delebarn.dk findes i hele Danmark og kan anvendes af alle – der kræves blot oprettelse af et gratis medlemskab.

Aktører: Delebarn.dk.

Læs mere: Delebarn.dk

, ,

Forældredilemmaet

Formål: Psykiatrifondens test ”Forældre dilemmaet” har som formål at sætte fokus på, hvad forældre gør for, at deres barn/børn trives og er trygge i livet.

Indhold: Forældredilemmaet består af en “test”, hvor forskellige situationer tegnes op, og forældrene så skal vælge det svar, som passer bedst på det, de oplever. Testen er delt op i aldersgrupper: 1-3 år, 3-6 år, 6-12 år og 12-18 år. Når forældre har taget testen får de tilsendt Psykiatrifondens Forældreguide med inspiration til at håndtere en masse af de situationer, som forældre skal være opmærksomme på for at sikre og styrke børns trivsel afhængigt af deres alder.

Målgruppe: Alle voksne. Tilbuddet er gratis og kan benyttes af alle.

Udbredelse: Forældredilemmaet er udbredt i hele Danmark.

Aktører: Psykiatrifonden.

Læs mere: Forældredilemmaet

 

, ,

Psykiatrifondens forældrerådgivning

Formål: At hjælpe forældre der har spørgsmål i forhold til det at være forældre.

Indhold: Psykiatrifondens forældrerådgivning er bemandet af en gruppe frivillige rådgivere, der er klædt på til at besvare spørgsmål om forældreskab og børns trivsel. Her kan forældre ringe ind og få hjælp i situationer, hvor de er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre og til det, der lige præcis udfordrer dem i deres forældreskab – stort som småt.

Målgruppe: Alle voksne kan benytte sig af forældrerådgivningen.

Udbredelse: Forældrerådgivningen er udbredt til hele Danmark.

Aktører: Psykiatrifonden.

Læs mere: Psykiatrifondens forældrerådgivning