Ældre

Praksis

Vi har samlet mange af  de indsatser kommunerne benytter rundt omkring i landet på ældre området.

Forskning

Læs mere om forskningen som ligger bag indsatserne og mød nogle af forskerne

Forskning i ældres trivsel tydeliggør, at ældre kan opleve lige så høj grad af trivsel som yngre mennesker til trods for aldersrelaterede begrænsninger og et svækket fysisk og kognitivt funktionsniveau. Dette understreger vigtigheden af et fokus på forbedring af ældres mentale sundhed – alderdom bør ikke være ensbetydende med nedsat mental sundhed.

I arbejdet med ældres mentale sundhed gør mange af de samme aspekter sig gældende som under arbejdet med mental sundhed for andre målgrupper. Dog adskiller de systemer og forhold, som ældre indgår i, sig fra dem, andre målgrupper indgår i, hvilket på virker deres mentale sundhed. Derfor er det vigtigt, at adressere ældres sociale aspekter i arbejdet med deres mentale sundhed.

Hent rapporten: Indsatser der fremmer ældres mentale sundhed – et systematisk litteraturstudie af internationale undersøgelser.