Vidensudveksling

Platformen bestræber sig på at indsamle og tilbyde viden relateret til mental sundhed på følgende områder:

  • Børn og unge
  • Familie
  • Ældre

Gennem samarbejde med kommuner og forskere fra landets universiteter vil platformen tilbyde viden og erfaringer fra mental sundhedsområdet fra både en praksis og forskningsorienteret dimension.

Under ”Liste over kommuner” præsenteres profiler over landets kommuner, og det er muligt at læse om, hvordan forskellige kommuner arbejder med mental sundhed og deres erfaringsgrundlag.

Under ”Liste over forskere”er det muligt at få indsigt i den eksisterende forskning på mental sundhedsområdet i Danmark samt at finde oplysninger på forskere, som er interesserede i at samarbejde med praktikere om at forbedre mental sundhed i landets kommuner.

Desuden indeholder platformen rapporter udformet af Center for Sundhedssamarbejde på de respektive områder, som giver et indblik i den eksisterende viden og initiativer på områderne.

Platformen vil bestræbe sig på løbende at være opdateret med den nyeste forskning fra landets universiteter samt erfaringer fra landets kommuner.