Familie

Praksis

Vi har samlet mange af  de indsatser kommunerne benytter rundt omkring i landet på familie området.

Forskning

Læs mere om forskningen som ligger bag indsatserne og mød nogle af forskerne

Familien har stor betydning både for børns og forældres mentale sundhed, men også samfundet er afhængigt af robuste familier. Familiedannelse er derfor et væsentligt område at prioritere både fra et individuelt, sundheds- og samfundsmæssigt perspektiv.

Denne side forsøger at tilbyde indsigt i parametre, der påvirker trivsel i familien ved at afdække en række områder som er forbundet med familielivet anno 2016. Disse områder involverer

  • Parforholdet
  • Overgangen til familien
  • Hverdagslivet
  • Brud i parforholdet
  • Nye sammensatte familier

Alle disse områder er forbundet med en række problematikker som påvirker individets såvel som familiens trivsel. Desuden tilbydes der her på siden indsigt i en række velafprøvende indsatser, som retter sig mod at støtte udvikling af sunde, veltrivende og robuste familier med evne til at tilpasse sig familielivets udfordringer.