Center for Sundhedssamarbejde

Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet (AU) udvikler, understøtter og fremmer samarbejde mellem forskere ved AU og det omgivende samfund inden for sundheds- og velfærdsområdet. Center for Sundhedssamarbejde løser forskningsbaserede opgaver i samarbejde med vidensmiljøer på Aarhus Universitet  og i samarbejde med førende forskere fra ind- og udland.

Platformen “Mentalsundhed.net” eksemplificerer, hvorledes vi i vores arbejde initierer og understøtter samarbejdsprojekter mellem forskere og det omgivende samfund, som retter sig mod at fremme sundhed i Danmark.

Læs mere

Hent folder om Center for Sundhedssamarbejde