Familie

Familie – Forskning

Det er altafgørende at fagfolk, organisationer, forældre, og institutioner er vidende omkring hvilke faktorer, der påvirker familiens trivsel og er i stand til at forbedre forhold for familiens trivsel, eftersom familien har stor betydning både for børns og forældres mentale sundhed. Derfor har Center for Sundhedssamarbejde identificeret en række forslag baseret på eksisterende dansk og international forskning til potentielle udviklingsmuligheder rettet mod at forbedre individets og familiens trivsel. Disse kan kategoriseres inden for 5 temaer; generelle udviklingsmuligheder, forældreskabet, familielivet i hverdagen, brud i parforholdet og nye familie former. Vi introducerer kort, hvad disse forbedringsområder involverer. En uddybning af forslag til udviklingsområder kan læses her: En familie dannes

  1. Generelle udviklingsmuligheder

Analysen af familieområdet identificerede en række forslag til forbedring af individets og familiens trivsel, som retter sig mod familien som enhed samt på tværs af familie former. Disse involverer:

  • Skab lettere adgang til viden og rådgivning, som især skal lægge vægt på at fremme stærke relationer mellem familiemedlemmerne
  • Mål og dokumenter effekterne af rådgivning og tilbud rettet mod at forbedre familiens trivsel.
  • Tilpas tilbud og rådgivning til den givne familie afhængigt af ressourcer, behov for hjælp, og famile form.
  • Sæt tidligt ind over for spændinger i familien
  1. Forældreskabet

Analysen konstaterede, at det mest gennemgående for familiens trivsel er balancen mellem forældreskabet og parforholdet. For at familien kan fungere må parforholdet – kernen i familien – fungere. Tiltag til at forbedre forældreskabet involverer italesættelse af udfordringer, forståelse for betydning af forældreskabet for barnets udvikling og understøttelse af forældrenes tro på egne evner. Desuden bør fremtidige tilbud rette sig mod at støtte overgangen fra par til forældre for at forebygge konflikter og skilmisse samt styrke familiefællesskabet.

 

  1. Familielivet i hverdagen

Analysen identificerede, at hverdagen for mange familier er travl og stressende, hvilket udgør en udfordring for familiens trivsel. Fremtidige tilbud bør derfor rette sig mod at involvere redskaber, der kan lette travlhed og pres i hverdagen. Især styrkelsen af familiens netværk og hjælp til planlægning af hverdagen med fokus på inklusion af kvalitetstid i familien er af betydning for at lette stress.  Desuden er uddannelse af håndtering af balancen mellem det virtuelle liv og det nære familieliv – både for forældre og børn – vigtig for at forbedre trivslen i familien.

 

  1. Brud i parforholdet

Familiebrud er forbundet med store udfordringer for forældre, børn og familien omkring dem, hvilket i høj grad udgør en trussel for familiens og familiemedlemmernes trivsel. Der er stort behov for viden og tilbud i forhold til at håndtere det praktiske og følelsesmæssige, som følger denne livsforandring, hvilket kommuner, organisationer og institutioner må tage større del i. Forebyggelse af mén fra familiebrud involverer et større fokus på at klæde fagfolk på til at håndtere sådanne situationer, etablere initiativer der retter sig mod at forbedre forældrenes kommunikation og oprette grupper som faciliterer et rum, hvor børn kan opnå praktisk og følelsesmæssig støtte af fagfolk og ligesindede jævnaldrende.

 

  1. Nye familieformer.

I Danmark findes andre familieformer end ”kernefamilien”, som ofte har særlige behov for støtte. Disse former involverer sammenbragte familier, selvvalgte enlige mødre, homoseksuelle par og andre regnbuekonstellationer. Fremtidige tiltag bør rette sig mod at individualisere tilbud og især tage højde for at støtte disse alternative familieformer.