Holdet bag

Vi er en gruppe af praktikere og forskere, som igennem det sidste år har arbejdet på at etablere et vidensdelings netværk inden for mental sundhedsområdet. Aktuelt har vi faste møder i København, Odense og Aarhus. Vi ønsker at udvide dette vidensdelingsnetværk og invitere alle, som arbejder med mental sundhed med i dette fælleskab.

Organiseringen af dette netværk sker i samarbejde mellem en række danske kommuner, forskningsinstitutioner og Komiteen for Sundhedsoplysning, hvor en række faglige selskaber er repræsenteret. Det praktiske arbejde med at opbygge denne webportal koordineres af Komiteen for Sundhedsoplysning og Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet.