,

Skilsmisserådgivning hos Center for Familieudvikling

Formål: Skilsmisserådgivningen har til formål at  hjælpe skilsmissefamilier til bedre trivsel for både for børn og voksne.

Indhold: Tilbuddet består af individuel skilsmisserådgivning, der består af individuelle samtaler om forældresamabrejdet efter brud i parforholdet. Der kan være samtaler med begge forældre, individuelle forældre eller samtaler for hele den brudte familie.

Målgruppe: Familier, der er ramt af skilsmisse. Forældre, der har en verserende sag i Statsforvaltningen eller i retten, kan ikke benytte tilbuddet.

Udbredelse: Rådgivningstjenesten er brugerbetalt og tilbydes i København og Aarhus hos Center for Familieudvikling

Aktører: Center for Familieudvikling.

Læs mere: Skilsmisserådgivning – Center for Familieudvikling