Indlæg

, ,

De utrolige År (familierettet)

Formål: Formålet er at styrke forældre kompetence samt sikre en faglig opkvalificering af personalet i børnehave og indskoling. Dette sker med udgangspunkt i opbygning af positive samspil og relationer med børn. Herigennem kan man  forebygge og reducere udadreagerende adfærd og fremme sociale og følelsesmæssige kompetencer.

Indhold: DUÅ indeholder både forældreprogrammer og børneprogrammer. Børneprogrammerne er delt op Dino – Lille gruppe, og Dino – Stor gruppe. Dino Lille Gruppe (4-8 år) løber over  ca 6 måneder med ugentlige sessioner af 2 timers varighed. Gruppen ledes af to gruppeledere, der er uddannet i Dino Lille gruppe.

Dino Stor gruppe (4-8 år) er målrettet større grupper af børn i daginstitutioner og indskolingen. Dino Stor gruppe løber over et helt skoleår med ugentlige sessioner 2 gange 1 time. Gruppen ledes af 2 gruppeledere, some r uddannet I Dino Stor Gruppe.

Forældreprogrammerne er inddelt i DUÅ Førskole og småbørn og DUÅ Skolealder. DUÅ forældreprogrammerne bygger på undervisningsforløb, hvor forældre til fem til syv børn mødes to timer en gang ugentligt i 14-22 uger (førskole og småbørn) eller to timer ugentligt i 12-13 uger (skolebørn).

Målgruppe: Målgruppen er børn i alderen 0-12 år, som fordeler sig på forældreprogrammerne, børneprogrammerne og et program til personalet i skole og børnehave.

Udbredelse: En lang række kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Mariagerfjord, Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Herning, Ikast-Brande, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Skanderborg, Herning, Varde, Vejen, Kolding, Middelfart, Nordfyn, Sønderborg, Svendborg, Odsherred, Frederikssund, Egedal, Furresø, Roskilde, Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Rødovre, København.

Aktører:

Læs mere: Socialstyrelsen  og http://www.incredibleyears.com/

,

Destination Trivsel (skolerettet)

Formål: Indsatsen skal bidrage til at skabe stærkere børnefællesskaber og styrke børn og unges trivsel og positive selvopfattelse. I sidste ende skal det være med til at reducere mobning.

Indhold: Destination Trivsel tilbyder undervisningsforløb og materialer til grundskolens fag dansk, billedkunst, historie, samfundsfag og idræt målrettet henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Forløb og materialer tager udgangspunkt i de fem temaer ’sprog’, ’normer & mangfoldighed’, ’krop & bevægelse’, ’ensomhed’ og ’sociale medier’. Destination trivsel arbejder i to spor; et der har fokus på børnene og et der er henvendt til forældrene.

Målgruppe: Alle skolebørn.

Udbredelse: En række skoler i Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune og Københavns Kommune

Aktører: Destination Trivsel er udviklet af Sex & Samfund i partnerskab med Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolelederforeningen, Call me, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune og Københavns Kommune.

,

De utrolige År – Dino (skolerettet)

Formål: Dino sigter mod at styrke børnenes sociale kompetencer, skoleparathed, deres evne til konfliktløsning, fremme selvkontrol samt at reducere negativt samspil og mobning. Når børnene får bedre redskaber til problemløsning og bedre sociale færdigheder ses, sædvanligvis, at den vanskelige adfærd aftager.

Indhold: Den evidensbaserede programserie De Utrolige år er udviklet i USA og anvendt i Danmark siden 2006. Dino understøtter børnene følelsesmæssigt og socialt gennem brug af hånddukker, snakke ud fra videoklip, lege/rollespil og øvelser, som børnene er aktive deltagere i. Efter hver session øver børnene de gennemgåede temaer i hverdagen sammen med deres pædagog eller lærer.

Målgruppe: Dino Stor gruppe er til børn i alderen 4-8 år og målrettet større grupper af børn i daginstitutioner, i indskolingsklasser og i SFO’en. Dino findes også til mindre børn.

Udbredelse: Findes i flere kommuner, bl.a Holstebro og Frederikssund.

Aktører: Socialstyrelsen.

Læs mere: De utrolige år – Socialstyrelsen

 

,

Familie med Hjerte

Formål: Formålet med Familie med Hjerte er at skabe et rum, som gør forældrene i stand til at føle sig styrket i de udfordringer, som de vil møde i deres nye livssituation som børnefamilie.

Indhold: I Familie med Hjerte mødes 8-10 forældrepar 16 gange fra ca. 22. graviditetsuge og frem til barnet er 15 måneder. Der præsenteres viden om f.eks. graviditet, fødsel, orlov og hvordan man kan sikre sig økonomisk og juridisk som familie. Derudover handler det om parforhold, forebyggelse af ulykker, barnets sunde udvikling, børn og opdragelse.

Målgruppe: Alle par, der venter deres første barn. Tilbuddet findes i Holstebro Kommune og det er gratis.

Udbredelse: Holstebro Kommune

Aktører: Holstebro Kommune

Læs mere: Familie med Hjerte