,

Statsforvaltningens børnegrupper

Formål: Formålet med børnegrupperne er at hjælpe og støtte skilsmissebørn, så de bliver bedre til at håndtere forældrenes skilsmisse.

Indhold: I grupperne har børnene mulighed for at tale med jævnaldrende børn og dele historier og erfaringer med hinanden. Der er også tid til hygge og afslappet samvær. Børnegrupperne ledes af erfarne børnesagkyndige rådgivere, som er vant til at tale med børn om svære emner.

Hver børnegruppe mødes i alt fem gange med en uges eller 14 dages mellemrum. Hvert møde varer cirka halvanden time. Forud for opstart af en børnegruppe inviteres forældrene til et orienteringsmøde eller orienteres på anden måde om børnegruppens forløb.

Der er to børnesagkyndige rådgivere med hver gang. De børnesagkyndige rådgiveres rolle er at hjælpe børnene med at dele deres oplevelser og erfaringer med hinanden.

Der bliver ikke skrevet referat fra møderne, og de børnesagkyndige rådgivere har tavshedspligt – både i forhold til forældrene og i forhold til Statsforvaltningens øvrige sagsbehandling. Hvis de børnesagkyndige rådgivere under forløbet bliver opmærksom på særlige alvorlige problemer hos et barn, vil forældrene blive kontaktet.

Målgruppe: Børnegrupperne er for skilsmissebørn i alderen 9-12 år. Deltagelse er uafhængig af, om forældrene har haft en sag hos Statsforvaltningen eller ej.

Udbredelse: Statsforvaltningen holder børnegrupper i alle ni afdelinger i landet.

Aktører: Statsforvaltningen.

Læs mere: Statsforvaltningens børnegrupper