,

Skilsmisserådgivning hos Center for Familieudvikling

Formål: Skilsmisserådgivningen har til formål at  hjælpe skilsmissefamilier til bedre trivsel for både for børn og voksne.

Indhold: Tilbuddet består af individuel skilsmisserådgivning, der består af individuelle samtaler om forældresamabrejdet efter brud i parforholdet. Der kan være samtaler med begge forældre, individuelle forældre eller samtaler for hele den brudte familie.

Målgruppe: Familier, der er ramt af skilsmisse. Forældre, der har en verserende sag i Statsforvaltningen eller i retten, kan ikke benytte tilbuddet.

Udbredelse: Rådgivningstjenesten er brugerbetalt og tilbydes i København og Aarhus hos Center for Familieudvikling

Aktører: Center for Familieudvikling.

Læs mere: Skilsmisserådgivning – Center for Familieudvikling

 

,

Statsforvaltningens børnegrupper

Formål: Formålet med børnegrupperne er at hjælpe og støtte skilsmissebørn, så de bliver bedre til at håndtere forældrenes skilsmisse.

Indhold: I grupperne har børnene mulighed for at tale med jævnaldrende børn og dele historier og erfaringer med hinanden. Der er også tid til hygge og afslappet samvær. Børnegrupperne ledes af erfarne børnesagkyndige rådgivere, som er vant til at tale med børn om svære emner.

Hver børnegruppe mødes i alt fem gange med en uges eller 14 dages mellemrum. Hvert møde varer cirka halvanden time. Forud for opstart af en børnegruppe inviteres forældrene til et orienteringsmøde eller orienteres på anden måde om børnegruppens forløb.

Der er to børnesagkyndige rådgivere med hver gang. De børnesagkyndige rådgiveres rolle er at hjælpe børnene med at dele deres oplevelser og erfaringer med hinanden.

Der bliver ikke skrevet referat fra møderne, og de børnesagkyndige rådgivere har tavshedspligt – både i forhold til forældrene og i forhold til Statsforvaltningens øvrige sagsbehandling. Hvis de børnesagkyndige rådgivere under forløbet bliver opmærksom på særlige alvorlige problemer hos et barn, vil forældrene blive kontaktet.

Målgruppe: Børnegrupperne er for skilsmissebørn i alderen 9-12 år. Deltagelse er uafhængig af, om forældrene har haft en sag hos Statsforvaltningen eller ej.

Udbredelse: Statsforvaltningen holder børnegrupper i alle ni afdelinger i landet.

Aktører: Statsforvaltningen.

Læs mere: Statsforvaltningens børnegrupper

,

Delebørn – hele børn

Formål: Formålet med Delebørn – Hele børn er at tilbyde børn et neutralt og trygt rum, hvor de kan udforske og italesætte deres egne tanker og følelser, som er knyttet til bruddet og den nye familiesituation.

Indhold: Børnene deltager i samtalegrupper, der bliver oprettet på 30 folkeskoler fordelt i tre af landets kommuner. Det vidtrækkende initiativ, projektet ’Delebørn – hele børn’ omfatter også efteruddannelse af folkeskolelærere og undervisning af skilte forældre, der skal samarbejde om fælles børn efter et brud.

Målgruppe: Børn, der lever i familier, som er ramt af skilsmisse.

Udbredelse: Dette gratis tilbud er på nuværende tidspunkt blevet udbredt til 30 folkeskoler i Egedal, Kolding og Randers.

Aktører: Projektet er et samarbejde mellem Center for Familieudvikling, Egmont Fonden og kommunerne Egedal, Kolding og Randers.

Læs mere: Delebørn – hele børn

 

,

Forældretelefonen

Formål: At rådgive forældre og pårørende, der har spørgsmål, der omhandler børn.

Indhold: Forældrene kan vende dilemmaer og spørgsmål, der opstår i forlængelse af brud mellem forældrene, så de bliver bedre rustet til at tale med deres børn om bruddet og tage hensyn til børnenes behov.

Målgruppe: Alle forældre og pårørende til børn.

Udbredelse: Forældretelefonen er udbredt i hele Danmark. Det forventes, at antal rådgivere fordobles inden 2018, og at der oprettes et online-forum, hvor forældre kan debattere med hinanden.

Aktører: Børns Vilkår.

Læs mere: Forældretelefonen

 

, ,

Forældre sammen – hver for sig

Formål: Hensigten med kurset er at styrke forældresamarbejdet og klæde forældrene på til at håndtere uenigheder og forebygge konflikter, samt støtte børnene bedst muligt efter bruddet mellem forældrene.

Indhold: ”Forældre sammen – hver for sig” består af et kursus i forældresamarbejde eller et individuelt samtaleforløb. Det er et forebyggende og lærende undervisningsprogram, der strækker sig over flere mødegange, hvor man får viden og konkrete redskaber til at skabe et bedre forældresamarbejde. Man får hjælp til at støtte sine børn bedst muligt efter skilsmissen, ligesom forløbet hjælper forældrene til at reflektere over egne udfordringer i forbindelse med skilsmissen.

Målgruppe: Kursustilbuddet er i første omgang til brudte parforhold med børn involveret, der henvender sig til Statsforvaltningen for første gang, og som hører til afdelingen enten i Aabenraa eller Odense. Kursustilbuddet er gratis.

Udbredelse: Se ovenfor.

Læs mere: Statsforvaltningen

 

,

Kursus i fælles forældreansvar

Formål: Kursus i fælles forældreansvar er et tilbud til forældre, som handler om, hvordan ekspartnere og forældre kan etablere et godt samarbejde og få en god kommunikation med udgangspunkt i barnets behov.

Indhold: Kurset varer 12 timer og er et pædagogisk tilbud – ikke terapi. På kurset gives viden om, hvad der fremmer og hæmmer god kommunikation, og der gives enkle og anvendelige redskaber til samarbejde og problemhåndtering. Kurset giver desuden viden om børns reaktionsmønstre på forskellige alderstrin og sætter fokus på barnets perspektiv.

Målgruppe: Forældre som oplever vanskeligheder med samarbejdet efter en skilsmisse.

Udbredelse: Kurserne udbydes af Center for Familieudvikling, som er beliggende i København og Aarhus samt lokalt i Region Hovedstaden og Midtjylland af undervisere, der er uddannet af Center for Familieudvikling. Kurset varer 12 timer.

Aktører: Center for Familieudvikling

Læs mere: Center for Familieudvikling

 

 

,

Delebarn.dk

Formål: Delebarn.dk vil give brudte familier en mulighed for en sober og anstændig kommunikation med barnet i centrum – en fælles grænseflade hvor alle informationer altid er ”den seneste”.

Indhold: Delebarn.dk er en kommunikations- og informationsplatform til deleforældre, hvor forældrene kan informere hinanden om alt, der vedrører deres fælles barn/børn og på den måde gøre hverdagen lettere for hele familien. Den centrale del af delebarn.dk er en kalender, som er bygget op, så alle børn i en familie og deres aktiviteter kan være i én og samme kalender.

Målgruppe: Forældre, som lever i familier der er splittet, og hvor børnene bor på skift hos forældrene.

Udbredelse: Delebarn.dk findes i hele Danmark og kan anvendes af alle – der kræves blot oprettelse af et gratis medlemskab.

Aktører: Delebarn.dk.

Læs mere: Delebarn.dk