Indlæg

, ,

De utrolige År (familierettet)

Formål: Formålet er at styrke forældre kompetence samt sikre en faglig opkvalificering af personalet i børnehave og indskoling. Dette sker med udgangspunkt i opbygning af positive samspil og relationer med børn. Herigennem kan man  forebygge og reducere udadreagerende adfærd og fremme sociale og følelsesmæssige kompetencer.

Indhold: DUÅ indeholder både forældreprogrammer og børneprogrammer. Børneprogrammerne er delt op Dino – Lille gruppe, og Dino – Stor gruppe. Dino Lille Gruppe (4-8 år) løber over  ca 6 måneder med ugentlige sessioner af 2 timers varighed. Gruppen ledes af to gruppeledere, der er uddannet i Dino Lille gruppe.

Dino Stor gruppe (4-8 år) er målrettet større grupper af børn i daginstitutioner og indskolingen. Dino Stor gruppe løber over et helt skoleår med ugentlige sessioner 2 gange 1 time. Gruppen ledes af 2 gruppeledere, some r uddannet I Dino Stor Gruppe.

Forældreprogrammerne er inddelt i DUÅ Førskole og småbørn og DUÅ Skolealder. DUÅ forældreprogrammerne bygger på undervisningsforløb, hvor forældre til fem til syv børn mødes to timer en gang ugentligt i 14-22 uger (førskole og småbørn) eller to timer ugentligt i 12-13 uger (skolebørn).

Målgruppe: Målgruppen er børn i alderen 0-12 år, som fordeler sig på forældreprogrammerne, børneprogrammerne og et program til personalet i skole og børnehave.

Udbredelse: En lang række kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Mariagerfjord, Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Herning, Ikast-Brande, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Skanderborg, Herning, Varde, Vejen, Kolding, Middelfart, Nordfyn, Sønderborg, Svendborg, Odsherred, Frederikssund, Egedal, Furresø, Roskilde, Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Rødovre, København.

Aktører:

Læs mere: Socialstyrelsen  og http://www.incredibleyears.com/

En god start – sammen

Formål: En god start – sammen er et kursus, der har til formål ag give børn den bedste start på livet. Kurserne sætter fokus på at styrke forældres kompetencer til at drage omsorg for deres egen og barnets trivsel og sundhed og dermed reducere de risici, som kan påvirke eller true barnets sunde udvikling.

Indhold: Kurset strækker sig over 6-10 mødegange, og her får man viden om barnets behov, fødslen, amning, forældrerollen m.v., samt støtte til familiedannelse, barnets udvikling, grænsesætning og lignende.

Målgruppe: Alle kommende forældre, både første- og flergangsforældre i parforhold eller singleforældre.

Udbredelse: Kurset udbydes i en række kommuner, heriblandt Tønder Kommune, Hjørring Kommune og Odense Kommune.

Aktører: En god start – sammen er udviklet af Sundhedsstyrelsen og pilottestet i Odense Kommune fra 2010-2014.

Læs mere: Kontakt de enkelte Kommuner for mere information.