,

Forældretelefonen

Formål: At rådgive forældre og pårørende, der har spørgsmål, der omhandler børn.

Indhold: Forældrene kan vende dilemmaer og spørgsmål, der opstår i forlængelse af brud mellem forældrene, så de bliver bedre rustet til at tale med deres børn om bruddet og tage hensyn til børnenes behov.

Målgruppe: Alle forældre og pårørende til børn.

Udbredelse: Forældretelefonen er udbredt i hele Danmark. Det forventes, at antal rådgivere fordobles inden 2018, og at der oprettes et online-forum, hvor forældre kan debattere med hinanden.

Aktører: Børns Vilkår.

Læs mere: Forældretelefonen