Indlæg

, ,

Parent Management Training – Oregon

Formål: At give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd.

Indhold: et behandlingsforløb, der tilpasses efter familiens behov og kan derfor variere i længde. Typisk indeholder et behandlingsforløb et ugentlig møde af en times varighed og har i gennemsnit et omfang på 23 behandlingssessioner.

Behandlingen fokuserer på at styrke forældrenes kompetencer i at give barnet ros og opmuntring, involverer barnet og sætte forudsigelige og konsekvente grænser. Derudover arbejdes der også med problemløsning og konfliktmestring.

Målgruppe: Forældre med børn i alderen 3-12 år med udadreagerende problemadfærd.

Udbredelse: Anvendes i +25 kommuner i Danmark – det har dog ikke været muligt at finde en samlet oversigt over, hvilke kommuner et præcist drejer sig om, udover Københavns Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Svendborg Kommune, Herning Kommune, og Aarhus Kommune

Aktører:

Læs mere: Socialtstyrelsens beskrivelse: Socialtstyrelsen-PMTO

, ,

Multisystemisk Terapi

Formål: At udvikle forældrenes opdragelsesmæssige og relationelle færdigheder og give dem redskaber til at løse og tackle problemerne med den unge – også på lang sigt. Forældrene kan i krise situationer komme i kontakt med en terapeut døgnet rundt alle ugens dage.

Indhold: En MST-behandling varer mellem 3 og 5 måneder og foregår i hjemmet flere gange ugentlig, samt de steder den unge kommer.

Der fokuseres på at udvikle forældrenes opdragelsesmæssige og relationelle færdigheder og give dem redskaber til at løse og tackle problemerne med den unge – også på lang sigt. Forældrene kan i krise situationer komme i kontakt med en terapeut døgnet rundt alle ugens dage.

Der arbejdes med problemerne inden for alle de systemer, den unge er en del af, dvs. familiesystemet, venskabsgruppen, skolen/arbejdet, lokalområdet, hvilket er et særkende for MST. På den måde kommer MST ”hele vejen rundt” om den unges og familiens problemer.

Der er tale om en intensiv behandling, hvor MST-teamet er tilgængelig for forældrene 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet.

Målgruppe: Unge mellem 12 og 17 år, der har alvorlige adfærdsproblemer. Der kan være tale om pjækkeri fra skole, kriminalitet, misbrug, aggressivitet, trusler eller lignende.

Udbredelse: Der er 3 driftskommuner, Aarhus, Herning og Sønderborg Kommune. Derudover var programmet i juni 2013 implementeret i yderligere 10 kommuner (det har ikke været muligt at indhente aktuelle tal for implementeringen)

Aktører: MST-Danmark samt ovennævnte kommuner.

Læs mere: MST-Danmark

, ,

De utrolige År (familierettet)

Formål: Formålet er at styrke forældre kompetence samt sikre en faglig opkvalificering af personalet i børnehave og indskoling. Dette sker med udgangspunkt i opbygning af positive samspil og relationer med børn. Herigennem kan man  forebygge og reducere udadreagerende adfærd og fremme sociale og følelsesmæssige kompetencer.

Indhold: DUÅ indeholder både forældreprogrammer og børneprogrammer. Børneprogrammerne er delt op Dino – Lille gruppe, og Dino – Stor gruppe. Dino Lille Gruppe (4-8 år) løber over  ca 6 måneder med ugentlige sessioner af 2 timers varighed. Gruppen ledes af to gruppeledere, der er uddannet i Dino Lille gruppe.

Dino Stor gruppe (4-8 år) er målrettet større grupper af børn i daginstitutioner og indskolingen. Dino Stor gruppe løber over et helt skoleår med ugentlige sessioner 2 gange 1 time. Gruppen ledes af 2 gruppeledere, some r uddannet I Dino Stor Gruppe.

Forældreprogrammerne er inddelt i DUÅ Førskole og småbørn og DUÅ Skolealder. DUÅ forældreprogrammerne bygger på undervisningsforløb, hvor forældre til fem til syv børn mødes to timer en gang ugentligt i 14-22 uger (førskole og småbørn) eller to timer ugentligt i 12-13 uger (skolebørn).

Målgruppe: Målgruppen er børn i alderen 0-12 år, som fordeler sig på forældreprogrammerne, børneprogrammerne og et program til personalet i skole og børnehave.

Udbredelse: En lang række kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Mariagerfjord, Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Herning, Ikast-Brande, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Skanderborg, Herning, Varde, Vejen, Kolding, Middelfart, Nordfyn, Sønderborg, Svendborg, Odsherred, Frederikssund, Egedal, Furresø, Roskilde, Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Rødovre, København.

Aktører:

Læs mere: Socialstyrelsen  og http://www.incredibleyears.com/

,

Back2School (skolerettet)

Formål: At undersøge, om en systematisk indsats kan mindske skolefraværet hos børn med opmærksomhedskrævende skolefravær og hjælpe børnene til en hverdag med regelmæssig skolegang.

 Indhold: Interventionen Back2School udvikles og testes inden den afprøves i lodtrækningsforsøg. Back2School er manualbaseret og består af op til otte sessioners kognitiv adfærdsterapi, samt et tæt samarbejde med barnets skole. Interventionen udføres af psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aarhus Kommune, samt af klinikere på Psykologisk Institut og finder sted i Angstklinikken for Børn og Unge på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet finansieres i samarbejde med Innovationsfonden.

Målgruppe: Elever i 1.-9. klasse med opmærksomhedskrævende skolefravær ud fra Aarhus Kommunes definitioner.

Udbredelse: Århus Kommune. Der er 160 deltagere, som alle er børn med opmærksomhedskrævende fravær.  I forsøget vil folkeskoler i Aarhus Kommune henvise familier med elever med opmærksomhedskrævende fravær, som skolen vurderer egnet til psykologisk intervention. Gennem lodtrækning vil halvdelen af eleverne blive tilbudt Back2School interventionen. Den anden halvdel tilbydes Aarhus Kommunes eksisterende indsats. Ved at trække lod mellem deltagerne og følge dem over tid kan eventuelle effekter tilskrives programmet.

Aktører: Trygfondens Børneforskningscenter, Innovationsfonden og Aarhus Kommune.

Læs mere: Back2School

,

Destination Trivsel (skolerettet)

Formål: Indsatsen skal bidrage til at skabe stærkere børnefællesskaber og styrke børn og unges trivsel og positive selvopfattelse. I sidste ende skal det være med til at reducere mobning.

Indhold: Destination Trivsel tilbyder undervisningsforløb og materialer til grundskolens fag dansk, billedkunst, historie, samfundsfag og idræt målrettet henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Forløb og materialer tager udgangspunkt i de fem temaer ’sprog’, ’normer & mangfoldighed’, ’krop & bevægelse’, ’ensomhed’ og ’sociale medier’. Destination trivsel arbejder i to spor; et der har fokus på børnene og et der er henvendt til forældrene.

Målgruppe: Alle skolebørn.

Udbredelse: En række skoler i Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune og Københavns Kommune

Aktører: Destination Trivsel er udviklet af Sex & Samfund i partnerskab med Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolelederforeningen, Call me, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune og Københavns Kommune.