, , , , , , , , , , , , ,

Senior Net

Formål: Indsatsen retter sig mod at bekæmpe ensomhed blandt ældre ved at hjælpe ensomme og isolerede ældre med at etablere et netværk med ligesindede og blive en integreret del af deres lokalsamfund. Desuden retter projektet sig mod at opbygge større personlige ressourcer til at håndtere dagligdagens problemer og øge de ældres lyst til at deltage i aktiviteter i deres lokalområde.

Indhold: SeniorNet er et program udviklet og implementeret af Dansk Folkehjælp. Programmet består af tre faser:

  1. Først inviteres de ældre til et netværksdannende ferieophold væk fra hjemmet.
  2. Hernæst organiserer Dansk Folkehjælp ti fællesarrangementer i de ældres kommuner, hvor fælleskabet yderligere udbygges.
  3. Projektet afsluttes med et weekendophold, hvorefter deltagerne opforderes til at vedligeholde kontakten på egen hånd.

SeniorNet støtter 100 ældre ad gangen. Henvisning sker via de kommunale myndigheder for at sikre, at de mest trængende får tilbud om deltagelse. Ansøgningerne gennemlæse og godkendes slutteligt af Dansk Folkehjælp.

 

Målgruppe: Ensomme og isolerede hjemmeboende.

Resultater og erfaring:

Otte ud af ti ældre, som har deltaget i SeniorNet har fået opbygget et netværk og skabt nye sociale kontakter. 95% tilkendegiver, at deres livskvalitet er forbedret.

Udbredelse:

Frederiksund, Fredensborg, Næstved, Hvidovre, Odense, Vejen, Vamdrup (Kolding Kommune), Horsens, Aarhus, Herning, Ikast-Brande, København (pilot projekt).

Læs mere: Senior net

 

, ,

Skiftesporet

Formål: Skiftesporet retter sig mod at øge livsglæde og –kvalitet for ældre ved at hjælpe den ældre i kontakt med aktiviteter og/eller sociale netværk.

Indhold: Der tilbydes såvel gruppebaserede som individuelle indsatser, der foregår 1-4 gange ugentlig afhængigt af borgerens behov. Borgeren kan selv tilmelde sig tilbuddet, men kan også henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling. Tilbudet er gratis

Målgruppe: Primært hjemmeboende +65årige. Skal kunne færdes på egen hånd i eget hjem.

Udbredelse: Horsens Kommune.

Læs mere: Skiftesporet

, , , , , , ,

Gør noget godt – få det godt

Formål: ’Gør noget – få det godt’ er et ergoterapeutisk program udarbejdet i Danmark på baggrund af det amerikanske program ”Lifestyle Redesign”. Programmet retter sig mod at sundhedsfremme ved at gøre de ældre bevidste om betydningerne af deres dagligdagsaktiviter på deres liv og sundhed.

Indhold: Forløbet er en kombination af gruppeintervention (8-10 deltagere) og individuelle møder, som strækker sig over ca. seks måneder. Gruppermøderne afholdes ugenligt, hvor deltagerne får mulighed for at udveksle erfaringer med ligestillede, reflektere sammen og afprøve aktiviteter i fællesskab.

De individuelle møder, som afholdes ca. en gang om måneden giver mulighed for en mere personlig kontakt, der kan støtte processen mod øget individuel sundhed med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Målgruppe: Ældre. Ældre (+65) med risiko for funktionsnedsættelse får størst udbytte af programmet. Kan anvendes til hjemmeboende ældre med og uden pleje samt plejehjemsbeboere.

Udbredelse: Hillerød Kommune, Vordingborg Kommune, Gentofte Kommune, København Kommune, Horsens Kommune, Høje Tåstrup Kommune.

Læs mere: http://www.phmetropol.dk/Lifestyle+redesign