, , , , , , ,

Gør noget godt – få det godt

Formål: ’Gør noget – få det godt’ er et ergoterapeutisk program udarbejdet i Danmark på baggrund af det amerikanske program ”Lifestyle Redesign”. Programmet retter sig mod at sundhedsfremme ved at gøre de ældre bevidste om betydningerne af deres dagligdagsaktiviter på deres liv og sundhed.

Indhold: Forløbet er en kombination af gruppeintervention (8-10 deltagere) og individuelle møder, som strækker sig over ca. seks måneder. Gruppermøderne afholdes ugenligt, hvor deltagerne får mulighed for at udveksle erfaringer med ligestillede, reflektere sammen og afprøve aktiviteter i fællesskab.

De individuelle møder, som afholdes ca. en gang om måneden giver mulighed for en mere personlig kontakt, der kan støtte processen mod øget individuel sundhed med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Målgruppe: Ældre. Ældre (+65) med risiko for funktionsnedsættelse får størst udbytte af programmet. Kan anvendes til hjemmeboende ældre med og uden pleje samt plejehjemsbeboere.

Udbredelse: Hillerød Kommune, Vordingborg Kommune, Gentofte Kommune, København Kommune, Horsens Kommune, Høje Tåstrup Kommune.

Læs mere: http://www.phmetropol.dk/Lifestyle+redesign

, , , , , , ,

Eden Alternative

Formål: At bekæmpe ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos borgere på plejecentre gennem styrkelse af borgerens medbestemmelse samt planlægning af forskelligartede aktiviteter, som involverer fysisk aktivitet.

Indhold: Eden Alternative er en filosofi og strategi anvendt af adskillige plejecentre i flere kommuner i Danmark. Strategien retter sig mod at ændre kulturen i plejeboligerne således disse opleves mindre institutionaliserede og mere som et rigtig hjem. Dette opnås ved at give borgeren større medbestemmelse. Desuden hjælper personalet borgeren med at organisere og deltage i aktiviteter af borgens ønsker, som muliggør et liv med pligter og fornøjelser, privatliv og fællesskaber, at være udendørs og indendørs samt efter eget ønske at kunne have selskab af dyr og børn samtidig med, at den nødvendige og kvalificerede omsorg gives.

Målgruppe: Ældre på plejecentre

Aktører: Plejecentre i kommunerne i samarbejde med Eden Denmark.

Udbredelse: Assens, Slagelse, Aarhus, Vejle, Hillerød, Sønderborg.

Læs mere: Eden Danmark