, , , , , , , , , , , , ,

Senior Net

Formål: Indsatsen retter sig mod at bekæmpe ensomhed blandt ældre ved at hjælpe ensomme og isolerede ældre med at etablere et netværk med ligesindede og blive en integreret del af deres lokalsamfund. Desuden retter projektet sig mod at opbygge større personlige ressourcer til at håndtere dagligdagens problemer og øge de ældres lyst til at deltage i aktiviteter i deres lokalområde.

Indhold: SeniorNet er et program udviklet og implementeret af Dansk Folkehjælp. Programmet består af tre faser:

  1. Først inviteres de ældre til et netværksdannende ferieophold væk fra hjemmet.
  2. Hernæst organiserer Dansk Folkehjælp ti fællesarrangementer i de ældres kommuner, hvor fælleskabet yderligere udbygges.
  3. Projektet afsluttes med et weekendophold, hvorefter deltagerne opforderes til at vedligeholde kontakten på egen hånd.

SeniorNet støtter 100 ældre ad gangen. Henvisning sker via de kommunale myndigheder for at sikre, at de mest trængende får tilbud om deltagelse. Ansøgningerne gennemlæse og godkendes slutteligt af Dansk Folkehjælp.

 

Målgruppe: Ensomme og isolerede hjemmeboende.

Resultater og erfaring:

Otte ud af ti ældre, som har deltaget i SeniorNet har fået opbygget et netværk og skabt nye sociale kontakter. 95% tilkendegiver, at deres livskvalitet er forbedret.

Udbredelse:

Frederiksund, Fredensborg, Næstved, Hvidovre, Odense, Vejen, Vamdrup (Kolding Kommune), Horsens, Aarhus, Herning, Ikast-Brande, København (pilot projekt).

Læs mere: Senior net

 

, ,

Ældreliv Hvidovre

Formål: Kursusrækken tilbyder råd og inspiration til at fortsætte en aktiv og selvstændig hverdag som ældre ved at give ældre redskaber til at håndtere problematikker og oplyse ældre om forskellige aspekter forbundet med alderdommen.

Indhold: Ældreliv Hvidovre er en gratis kursusrække, som strækker sig over fire kursusgange i løbet af fire uger under temaerne ”Økonomi, Pension og arveret”, ”Tryghed i hjemmet”, ”Et sundt hverdagsliv”, ”Netværk og fælleskaber”. Under hver kursusgang, som varer fire timer, vil en specialist introducere et nyt emne, der efterfølges af fælles dialog og refleksion.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre

Udbredelse: Hvidovre Kommune

Læs mere: Sundhedscentret Hvidovre