, ,

Styrk din Hjerne

Formål: At nedsætte stress og fremme koncentration og nærvær gennem undervisning i forskellige teknikker, som styrker de kognitive funktioner.

Indhold: ”Styrk hjernen” er en kursusrække, hvor ældre gennem fire kursusgange introduceres til kognitiv træning, og hvorledes forskellige teknikker kan anvendes til at styrke den ældres kognitive funktioner. Kurset består af fire temaer: 1) Styrk hjernen – brug hovedet (og resten af kroppen), 2) Styrk hjernen – brug kroppen, 3) Styrk hjernen – brug dine sanser og 4) Styrk hjernen – eksempler på hjælp. Programmet selvfinansieres: 350,- for hele forløbet.

Målgruppe: Ældre

Aktører: Gentofte kommune i samarbejde med ”Sundhed for seniorer”

Udbredelse: Gentofte Kommune

 

, ,

De legende Mennesker

Formål: ”De legende mennesker” er et projekt, som retter sig mod at forbedre ældres fysik, balance og kordination gennem leg og motion. Desuden ønsker projektet at skabe et forum for interaktion på tværs af generationer gennem leg, da projektet også involverer børn.

Indhold: Projektet tilbyder en alternativ tilgang til motion gennem brug af robotteknologiske fliser udviklet af DTU. Fliserne udfordrer brugerens motorik ved hjælp af forskellige farver, lys og spil. Fliserne har desuden kunstig intelligens, hvorved de tilpasser sig brugerens niveau. Inden projektets opstart testes deltagerne fysik, hvorefter ældre og børn træner igennem de to første måneder hver for sig. Slutteligt træner de to grupper sammen.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre i alderen 65 til 95 år.

Aktører: Gentofte kommune, ”Lev vel” og DTU

Resultater og evaluering: Evaluering af projektet viser, at ældre har stort udbytte af træningen – både fysisk og psykisk.

Udbredelse: Gentofte Kommune

, , , , , , ,

Gør noget godt – få det godt

Formål: ’Gør noget – få det godt’ er et ergoterapeutisk program udarbejdet i Danmark på baggrund af det amerikanske program ”Lifestyle Redesign”. Programmet retter sig mod at sundhedsfremme ved at gøre de ældre bevidste om betydningerne af deres dagligdagsaktiviter på deres liv og sundhed.

Indhold: Forløbet er en kombination af gruppeintervention (8-10 deltagere) og individuelle møder, som strækker sig over ca. seks måneder. Gruppermøderne afholdes ugenligt, hvor deltagerne får mulighed for at udveksle erfaringer med ligestillede, reflektere sammen og afprøve aktiviteter i fællesskab.

De individuelle møder, som afholdes ca. en gang om måneden giver mulighed for en mere personlig kontakt, der kan støtte processen mod øget individuel sundhed med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Målgruppe: Ældre. Ældre (+65) med risiko for funktionsnedsættelse får størst udbytte af programmet. Kan anvendes til hjemmeboende ældre med og uden pleje samt plejehjemsbeboere.

Udbredelse: Hillerød Kommune, Vordingborg Kommune, Gentofte Kommune, København Kommune, Horsens Kommune, Høje Tåstrup Kommune.

Læs mere: http://www.phmetropol.dk/Lifestyle+redesign