, ,

Grøn Puls

Formål: At hjælpe borgere med at opstarte og fastholde gode, sunde træningsmønstre og samtidigt styrke deltagernes sociale relationer.

Indhold: GrønPuls er en motionsform, som retter sig mod at hjælpe borgere med at komme godt og sikkert i gang med at bevæge sig og efterfølgende vedligeholde deres træningsrytmer. Træningsessioner foregår udendørs og involverer en fælles opvarmning bestående af styrke-, balance-, konditions- og smidighedsøvelser efterfulgt af gå- og løbe-ture inddelt efter niveau. GrønPuls sætter ligeledes rammen for at styrke borgerens sociale relationer.

Målgruppe: GrønPlus er for alle uanset motionsniveau. Eftersom flere ture starter fra Seniorhuset forsøger GrønPlus især at rette sig mod ældre.

Aktører: GrønPlus er et samarbejde blandt Odense Kommune og en række frivillige organisationer herunder Hjerteforeningen og Seniorhuset i Odense.

Udbredelse: Odense Kommune.

Læs mere: Grøn Puls

, ,

Spisevenner og spisesammenkomster

Formål: Formålet med projektet er styrke livskvalitet og spisevaner blandt ældre gennem sociale interaktioner.

Indhold: Projektet involverede temadage og foredrag omkring kost og ernæring for at give de småtspisende ældre borgere såvel som ansatte i kommunen en indsigt i vigtigheden af sund kost. Desuden arrangerede kommunen i samarbejde med Ældre Sagen en ”spiseven”, som besøgte den ældre én gang om ugen til et måltid for at styrke borgerens sociale netværk såvel som spisevaner.

Målgruppe: Ensomme, enlige ældre, som spiser småt. Hjemmeboende.

Aktører: Kommunen og frivillige organisationer som Ældre Sagen:

Udbredelse: Spisevenner og spisesammenkomster findes i flere kommuner. Beskrivelsen her tager udgangspunkt i Odense Kommune.

Læs mere: Spisevenner i Odense Kommune

, , , , , , , , , , , , ,

Senior Net

Formål: Indsatsen retter sig mod at bekæmpe ensomhed blandt ældre ved at hjælpe ensomme og isolerede ældre med at etablere et netværk med ligesindede og blive en integreret del af deres lokalsamfund. Desuden retter projektet sig mod at opbygge større personlige ressourcer til at håndtere dagligdagens problemer og øge de ældres lyst til at deltage i aktiviteter i deres lokalområde.

Indhold: SeniorNet er et program udviklet og implementeret af Dansk Folkehjælp. Programmet består af tre faser:

  1. Først inviteres de ældre til et netværksdannende ferieophold væk fra hjemmet.
  2. Hernæst organiserer Dansk Folkehjælp ti fællesarrangementer i de ældres kommuner, hvor fælleskabet yderligere udbygges.
  3. Projektet afsluttes med et weekendophold, hvorefter deltagerne opforderes til at vedligeholde kontakten på egen hånd.

SeniorNet støtter 100 ældre ad gangen. Henvisning sker via de kommunale myndigheder for at sikre, at de mest trængende får tilbud om deltagelse. Ansøgningerne gennemlæse og godkendes slutteligt af Dansk Folkehjælp.

 

Målgruppe: Ensomme og isolerede hjemmeboende.

Resultater og erfaring:

Otte ud af ti ældre, som har deltaget i SeniorNet har fået opbygget et netværk og skabt nye sociale kontakter. 95% tilkendegiver, at deres livskvalitet er forbedret.

Udbredelse:

Frederiksund, Fredensborg, Næstved, Hvidovre, Odense, Vejen, Vamdrup (Kolding Kommune), Horsens, Aarhus, Herning, Ikast-Brande, København (pilot projekt).

Læs mere: Senior net