, , , , , , , , , , , , ,

Senior Net

Formål: Indsatsen retter sig mod at bekæmpe ensomhed blandt ældre ved at hjælpe ensomme og isolerede ældre med at etablere et netværk med ligesindede og blive en integreret del af deres lokalsamfund. Desuden retter projektet sig mod at opbygge større personlige ressourcer til at håndtere dagligdagens problemer og øge de ældres lyst til at deltage i aktiviteter i deres lokalområde.

Indhold: SeniorNet er et program udviklet og implementeret af Dansk Folkehjælp. Programmet består af tre faser:

  1. Først inviteres de ældre til et netværksdannende ferieophold væk fra hjemmet.
  2. Hernæst organiserer Dansk Folkehjælp ti fællesarrangementer i de ældres kommuner, hvor fælleskabet yderligere udbygges.
  3. Projektet afsluttes med et weekendophold, hvorefter deltagerne opforderes til at vedligeholde kontakten på egen hånd.

SeniorNet støtter 100 ældre ad gangen. Henvisning sker via de kommunale myndigheder for at sikre, at de mest trængende får tilbud om deltagelse. Ansøgningerne gennemlæse og godkendes slutteligt af Dansk Folkehjælp.

 

Målgruppe: Ensomme og isolerede hjemmeboende.

Resultater og erfaring:

Otte ud af ti ældre, som har deltaget i SeniorNet har fået opbygget et netværk og skabt nye sociale kontakter. 95% tilkendegiver, at deres livskvalitet er forbedret.

Udbredelse:

Frederiksund, Fredensborg, Næstved, Hvidovre, Odense, Vejen, Vamdrup (Kolding Kommune), Horsens, Aarhus, Herning, Ikast-Brande, København (pilot projekt).

Læs mere: Senior net

 

, ,

Det fælles skub

Formål: Indsatsen har til formål at hjælpe ældre i gang med aktiviteter i kommunen for at give den ældre nyt indhold i hverdagen og udvide deres sociale netværk, hvilket skal bidrage til at forebygge og behandle ensomhed blandt ældre.

Indhold: To aktivitetskonsulenter fra kommunen er ansvarlige for at hjælpe ældre med at finde aktiviteter og interesser, der passer til individets ønsker og interessegrundlag. Derudover tilbyder konsultenterne vejledning og støtte i forhold til at engagere sig i lokale foreninger som eksempelvis boligforeninger og kan tilbyde at tage med borgeren til sådanne arrangementer. Borgeren skal selv henvende sig til konsulenterne.

Målgruppe: Hjemmeboende ensomme ældre

Udbredelse: Kolding Kommune. Lignende tilbud ses i flere kommuner

Læs mere: Det fælles skub