, ,

Træn din Hjerne

Formål: Vejledningen retter sig mod at inspirere ældre til at vedligeholde deres kognitive egenskaber for at forebygge kognitive funktionsnedsættelser som demens.

Indhold: ”Træn din hjerne” er en online vejledning til, hvordan ældre kan vedligeholde deres kognitive funktioner. Vejledningen tager udgangspunkt i, at man som ældre skal yde en større indsats for at vedligeholde sin kognitiv kapacitet.

Målgruppe: De ni tips kan benyttes online af alle, men retter sig mod ældre.

Aktører: Ældre Sagen

Læs mere: Træn din hjerne, Ældresagen

, ,

Styrk din Hjerne

Formål: At nedsætte stress og fremme koncentration og nærvær gennem undervisning i forskellige teknikker, som styrker de kognitive funktioner.

Indhold: ”Styrk hjernen” er en kursusrække, hvor ældre gennem fire kursusgange introduceres til kognitiv træning, og hvorledes forskellige teknikker kan anvendes til at styrke den ældres kognitive funktioner. Kurset består af fire temaer: 1) Styrk hjernen – brug hovedet (og resten af kroppen), 2) Styrk hjernen – brug kroppen, 3) Styrk hjernen – brug dine sanser og 4) Styrk hjernen – eksempler på hjælp. Programmet selvfinansieres: 350,- for hele forløbet.

Målgruppe: Ældre

Aktører: Gentofte kommune i samarbejde med ”Sundhed for seniorer”

Udbredelse: Gentofte Kommune