, ,

Træn din Hjerne

Formål: Vejledningen retter sig mod at inspirere ældre til at vedligeholde deres kognitive egenskaber for at forebygge kognitive funktionsnedsættelser som demens.

Indhold: ”Træn din hjerne” er en online vejledning til, hvordan ældre kan vedligeholde deres kognitive funktioner. Vejledningen tager udgangspunkt i, at man som ældre skal yde en større indsats for at vedligeholde sin kognitiv kapacitet.

Målgruppe: De ni tips kan benyttes online af alle, men retter sig mod ældre.

Aktører: Ældre Sagen

Læs mere: Træn din hjerne, Ældresagen