,

Reach Out

Formål: Reach Out er en universel indsats, som har til formål at fremme mental sundhed for alle elever i grundskolens 5.-9. klasse. Indsatsen har et særligt fokus på at reducere social ulighed i mental sundhed.

Indhold: Forløbet er bygget op omkring et styrkeperspektiv og tilgås via web-appen www.trivnu.dk. Det samlede forløb varer mellem 2,5 og 3 mdr., men kan strækkes ud over en længere periode, hvor tilvalgsøvelser kan inddrages.

Forløbsindhold:

  • Undervisningsworkshop: Forløbet starter med en workshop, hvor undervisere klædes på til arbejdet med elevforløbet, som skal fremme elevernes mentale sundhed.
  • Elevforløbet: Materialet søger, gennem et arbejde med elevernes karakterstyrker, at skabe bedre forudsætninger for øget selvværd, positive relationer og handlekompetencer til at fremme egen og klassekammeraters trivsel. Projektet arbejder også med at skabe trygge og motiverende klassemiljøer.
    Elevforløbet består af et digitalt undervisningsforløb, som lærerne gennemfører med deres elever. Materialet giver også mulighed for at forældrene inddrages igennem forløbet.
  • Afslutningsworkshop: Efter forløbet med eleverne er afsluttet, afholdes endnu en workshop for underviserne, hvor der samles op på det gennemførte arbejde med eleverne, og hvor det videre trivselsarbejde planlægges.

Målgruppe: Elever på udvalgte skoler fra 5.-9. klasse.

Udbredelse: Reach Out er et udviklingsprojekt og foreløbigt kun udbredt til udvalgte skoler i Region Sjælland. I efteråret 2017 evalueres projektet på ca. 20 skoler. Den endelige evaluering og adgang til forløbet for alle skoler forventes at foreligge i foråret 2018.

Aktører: Psykiatrifonden

Læs mere: Reach Out – Psykiatrifonden og www.trivnu.dk