,

Perspekt

Formål: Perspekt er et undervisningsmateriale, der gennem træning af skoleelevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder bidrager til at skabe et godt læringsmiljø i folkeskoleklasser.

Indhold: Gennem et struktureret undervisningsforløb styrkes elevernes evne til konfliktløsning på egen hånd, forståelsen for regler, respekten for indbyrdes forskel­lighed og ansvarsfølelse.

Målgruppe: Perspekt er beregnet til alle klassetrin, men er opdelt i fire forskellige alderssvarende undervisningsmoduler. Hvert modul består af 16-18 lektioner.

Læs mere: Perspekt