Mental Sundhed – Etablering af et vidensnetværk i Danmark

Vi er en gruppe af fagprofessionelle og forskere, som igennem det sidste år har arbejdet på at etablere et vidensdelings netværk. Aktuelt har vi faste møder i København, Odense og Aarhus. Vi vil gerne udvide dette vidensdelingsnetværk og inviterer alle som arbejder med Mental Sundhed med i dette fælleskab.

Der synes at være et væsentligt potentiale for synergi i forhold til at udvikle vores indsatser til at understøtte mental sundhed i Danmark i et livsforløb perspektiv.

Organiseringen af dette netværk sker i samarbejde mellem en række danske kommuner, forskningsinstitutioner og Komiteen for Sundhedsoplysning, hvor en række faglige selskaber er repræsenteret. Læs mere

Det praktiske arbejde med at opbygge denne webportal koordineres af Komiteen for Sundhedsoplysning og Center for Sundhedssamarbejde.

Kunne du tænke dig at være med, vil vi bede dig udfylde nedenstående formular. Vi vil bruge din information til at skabe den bedst mulige vidensdeling og udvikle mindre netværk af professionelle, som arbejder med de samme områder som praktikere, administratorer eller forskere.