Familie

Vi har som led i udarbejdelsen af rapporten “En familie dannes” kortlagt en række indsatser, som sigter på at styrke familiens trivsel. Indsatserne er inddelt i 5 kategorier:

  • Parforhold
  • Overgangen til familie
  • Trivsel i hverdagen
  • Brudte familier
  • Sammensatte familier.

Indsatser

, ,

Home-Start Familiekontakt

Formål: Formålet med Home-Start er at forebygge kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier ved at tilbyde familien en frivillig familieven, der kan hjælpe med at give overskud og få hverdagen til at hænge sammen. Indhold: Familievennen er typisk tilknyttet familien et halvt til et helt år. Familievennen besøger familien minimum 2 timer én gang om ugen […]

,

De utrolige år – baby og småbørn

Formål: De utrolige år Baby og De utrolige År Småbørn (1-3 år) har til formål at klæde forældrene på til at styrke tilknytningen til deres børn, såvel som at understøtte børnenes udvikling af sproglig og følelsesmæssig udtryksevne. Indhold: DUÅ Førskole og Småbørn er et gruppebaseret undervisningsforløb, hvor forældre til fem til syv børn mødes to […]

,

Familie med Hjerte

Formål: Formålet med Familie med Hjerte er at skabe et rum, som gør forældrene i stand til at føle sig styrket i de udfordringer, som de vil møde i deres nye livssituation som børnefamilie. Indhold: I Familie med Hjerte mødes 8-10 forældrepar 16 gange fra ca. 22. graviditetsuge og frem til barnet er 15 måneder. Der […]

,

Familieiværksætterne

Formål: Formålet med Familieiværksætterne er at give information, råd og inspiration, samt mulighed for refleksion om en god start på livet som familie. Indhold: Forløbet begynder i sidste del af graviditeten og varer 1-1 1/2 år. Fødsels- og forældreforberedelsen indeholder information og vejledning om de udfordringer og spørgsmål, der venter som ny familie. Få forløbet […]

,

Gratis Parrådgivning

Formål: Formålet med parrådgivningen er dels at vedligeholde parforhold, dels at medvirke til forebyggelse af, at forældres indbyrdes vanskeligheder får negative følgevirkninger for børnene. Indhold: Samtalerække med parrådgiver (psykolog eller terapeut). Målgruppe: Par, der har brug for rådgivning. Udbredelse: Udbydes i mere end 20 kommuner. Aktører: De enkelte kommuner. Læs mere: Mere information fås hos de […]

,

Par-Tjek

Formål: Formålet med et Partjek er at åbne op for, at par reflekterer over deres parforhold på et kvalificeret grundlag. Ved at identificere styrker og udfordringer i parforholdet kan parrene tage aktivt hånd om deres parforhold – herunder stimulere nærhed, intimitet og tilfredshed i parforholdet. Indhold: Et par-tjek består af et indledende online-spørgeskema og 2 […]

,

PREP-Kurser (Prevention and Relationship Program)

Formål: At skabe bedre relationer i parforholdet. PREP-konceptet kan hjælpe til at skabe rammen for sundere parforhold såvel som bedre trivsel i familien. Indhold: PREP indeholder nogle centrale temaer, der gennemgås på parkurserne. Et typisk par-kursus varer 14 timer og gennemføres oftest over to dage. Målgruppe: Par i alle aldre og livsfaser. Udbredelse: Kurserne tilbydes […]