Familie

Vi har som led i udarbejdelsen af rapporten “En familie dannes” kortlagt en række indsatser, som sigter på at styrke familiens trivsel. Indsatserne er inddelt i 5 kategorier:

  • Parforhold
  • Overgangen til familie
  • Trivsel i hverdagen
  • Brudte familier
  • Sammensatte familier.

Indsatser

,

StedmorDanmark

Formål og indhold: StedmorDanmark.dk er en portal, som fungerer som et opsamlingssted for information vedrørende stedmorrollen og sammenbragte familier. Foreningen er nystartet og tilbyder i første omgang mail-rådgivning med fokus på at henvise til litteratur, netværksgrupper og andre, der tilbyder terapi, som er tilpasset den enkelte, som henvender sig. Målgruppe: Mødre i sammenbragte familier med […]

,

Telefonrådgivning til sammenbragte familier

Formål: Telefonrådgivningen kan bidrage til nye perspektiver på, hvordan sammenbragte familier kan tackle hverdagens udfordringer og problemstillinger. Indhold: Telefonrådgivning til sammenbragte familier er et tilbud, hvor voksne kan ringe ind til en psykolog og tale om det at være sammenbragt familie, stedmor, stedfar og/eller forælder. Målgruppe: Alle voksne. Udbredelse: Kan anvendes af alle i Danmark. […]

,

Skilsmisserådgivning hos Center for Familieudvikling

Formål: Skilsmisserådgivningen har til formål at  hjælpe skilsmissefamilier til bedre trivsel for både for børn og voksne. Indhold: Tilbuddet består af individuel skilsmisserådgivning, der består af individuelle samtaler om forældresamabrejdet efter brud i parforholdet. Der kan være samtaler med begge forældre, individuelle forældre eller samtaler for hele den brudte familie. Målgruppe: Familier, der er ramt […]

,

Statsforvaltningens børnegrupper

Formål: Formålet med børnegrupperne er at hjælpe og støtte skilsmissebørn, så de bliver bedre til at håndtere forældrenes skilsmisse. Indhold: I grupperne har børnene mulighed for at tale med jævnaldrende børn og dele historier og erfaringer med hinanden. Der er også tid til hygge og afslappet samvær. Børnegrupperne ledes af erfarne børnesagkyndige rådgivere, som er […]

,

Delebørn – hele børn

Formål: Formålet med Delebørn – Hele børn er at tilbyde børn et neutralt og trygt rum, hvor de kan udforske og italesætte deres egne tanker og følelser, som er knyttet til bruddet og den nye familiesituation. Indhold: Børnene deltager i samtalegrupper, der bliver oprettet på 30 folkeskoler fordelt i tre af landets kommuner. Det vidtrækkende […]

,

Forældretelefonen

Formål: At rådgive forældre og pårørende, der har spørgsmål, der omhandler børn. Indhold: Forældrene kan vende dilemmaer og spørgsmål, der opstår i forlængelse af brud mellem forældrene, så de bliver bedre rustet til at tale med deres børn om bruddet og tage hensyn til børnenes behov. Målgruppe: Alle forældre og pårørende til børn. Udbredelse: Forældretelefonen […]

,

Kursus i fælles forældreansvar

Formål: Kursus i fælles forældreansvar er et tilbud til forældre, som handler om, hvordan ekspartnere og forældre kan etablere et godt samarbejde og få en god kommunikation med udgangspunkt i barnets behov. Indhold: Kurset varer 12 timer og er et pædagogisk tilbud – ikke terapi. På kurset gives viden om, hvad der fremmer og hæmmer […]

,

Delebarn.dk

Formål: Delebarn.dk vil give brudte familier en mulighed for en sober og anstændig kommunikation med barnet i centrum – en fælles grænseflade hvor alle informationer altid er ”den seneste”. Indhold: Delebarn.dk er en kommunikations- og informationsplatform til deleforældre, hvor forældrene kan informere hinanden om alt, der vedrører deres fælles barn/børn og på den måde gøre […]

, ,

Forældredilemmaet

Formål: Psykiatrifondens test ”Forældre dilemmaet” har som formål at sætte fokus på, hvad forældre gør for, at deres barn/børn trives og er trygge i livet. Indhold: Forældredilemmaet består af en “test”, hvor forskellige situationer tegnes op, og forældrene så skal vælge det svar, som passer bedst på det, de oplever. Testen er delt op i […]

, ,

Psykiatrifondens forældrerådgivning

Formål: At hjælpe forældre der har spørgsmål i forhold til det at være forældre. Indhold: Psykiatrifondens forældrerådgivning er bemandet af en gruppe frivillige rådgivere, der er klædt på til at besvare spørgsmål om forældreskab og børns trivsel. Her kan forældre ringe ind og få hjælp i situationer, hvor de er i tvivl om, hvad der […]