, ,

Mod på livet – trods livsændring

Formål: Projektet retter sig mod at støtte ældre, som har mistet en samlever/ægtefælle eller hvis samlever/ægtefælde er flyttet på flyttehjem, i at leve det sunde, gode liv trods livsændringer gennem flere tiltag i kommunen.

Indhold: Tiltag som foredrag, webinar, personlig samtale, oplæg for foreninger og deltagelse i begivenheder med ligesindede i kommunen giver de ældre mulighed for at reflektere sammen, støtte hinanden og udvikle ideer i fællesskab.

Målgruppe: Ældre over 65.

Udbredelse: Varde Kommune.

Læs mere: Varde Kommune

, , ,

Forebyggende hjemmebesøg

Formål: At forebygge problemer i ældrelivet gennem rådgivning og vejledning i borgerens hjem.

Indhold: En forebyggelseskonsultent giver den ældre råd og vejledning i forbindelse med alderdommen og den enkeltes eventuelle problemer. Desuden giver konsulenten indsigt i kommunens tilbud og aktiviteter for ældre og forsøger at hjælpe den ældre i kontakt med indsatserne eller aktiviteter, denne kunne være interesseret i.

Målgruppe: Ældre, der fylder 75år tilbydes et hjemmebesøg. Fra 80 år tilbydes den ældre årligt et hjemmebesøg.

Udbredelse: Varde Kommune, Roskilde Kommune.