, , , , , , ,

Eden Alternative

Formål: At bekæmpe ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos borgere på plejecentre gennem styrkelse af borgerens medbestemmelse samt planlægning af forskelligartede aktiviteter, som involverer fysisk aktivitet.

Indhold: Eden Alternative er en filosofi og strategi anvendt af adskillige plejecentre i flere kommuner i Danmark. Strategien retter sig mod at ændre kulturen i plejeboligerne således disse opleves mindre institutionaliserede og mere som et rigtig hjem. Dette opnås ved at give borgeren større medbestemmelse. Desuden hjælper personalet borgeren med at organisere og deltage i aktiviteter af borgens ønsker, som muliggør et liv med pligter og fornøjelser, privatliv og fællesskaber, at være udendørs og indendørs samt efter eget ønske at kunne have selskab af dyr og børn samtidig med, at den nødvendige og kvalificerede omsorg gives.

Målgruppe: Ældre på plejecentre

Aktører: Plejecentre i kommunerne i samarbejde med Eden Denmark.

Udbredelse: Assens, Slagelse, Aarhus, Vejle, Hillerød, Sønderborg.

Læs mere: Eden Danmark