, , , , , , , , ,

Fortæl for Livet

Formål: At forebygge og behandle ensomhed og social isolation gennem gruppesamtaler og udvidelse af borgerens netværk. Desuden ønskes borgerens identitetsopfattelse styrket.

Indhold: ”Fortæl for Livet” er et forløb etableret af psykolger, hvor ældre mødes i samtalegrupper og fortæller og lytter til betydningsfulde historier fra hinandens liv. Samtalegrupperne består af 4-6 ældre deltagere og en gruppeleder, der mødes én gang ugentligt i ti uger. Møderne varer halvanden time og arrangeres i et tilgængeligt lokale i de ældres lokalområde. Gennem deling af personlige historier og jævnlige møder, fremmes stærke relationer blandt deltagerne, som desuden får redskaber til at støtte hinanden. Deltagerne opfordres til at vedligeholde deres nyvundne bekendtskaber efter forløbets afslutning.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre og plejehjemsbeboere over 65 år .

Aktører: Navnet og konceptet ”Fortæl for Livet” ejes af Ensomme Gamles Værn og kan købes af kommuner og organisationer.

Udbredelse: Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Roskilde Kommune, Tønder Kommune, Rudersdal Kommune, Randers Kommune, Greve Kommune, Vejle Kommune.

Læs mere: Fortæl for Livet

, ,

God start på seniorlivet

Formål: Formålet med kurset er at lette overgangen fra arbejdsmarkedet til tilværelsen som senior ved at tilbyde indsigt i de muligheder, man har som pensionst, samt at give råd, vejledning og redskaber til livet som pensionst.

Indhold: Kurset forløber ugentligt i fem uger, hvor erfarne oplægsholder giver deltagerene råd, vejledning og redskaber til transitionen fra arbjedsmarkedet til pensionistlivet. Desuden opfordres borgeren til at reflektere over, hvad denne ønsker med sit seniorliv. Kurset koster 250 kr.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre.

Udbredelse: Rudersdal Kommune.