, ,

Sorgcafé for ældre

Formål: Formålet med sorgcaféen er at lindren sorgen hos efterladte ældre, understøtte sorgsprocessen og facilitere et rum for erfaringsudveksling og støtte fra ligesindede.

Tidsramme og format: Sorgcafé for ældre er gratis tilbud til ældre, som har mistet en af sine nærmeste. Caféen er åben hver fredag fra 13-15 i lige uger og ledes af frivillige med en faglig baggrund og/eller personlige erfaringer, der gør dem i stand til at støtte de ældre i sorgprocessen. Borgere kan selv henvende sig eller blive henvist af egen læge eller fra sygehus-/hospitalsafdeling.

Målgruppe: Ældre borgere over 65 år.

Udbredelse: Roskilde Kommune

Læs mere: Sorgcafé for ældre

, , , , , , , , ,

Fortæl for Livet

Formål: At forebygge og behandle ensomhed og social isolation gennem gruppesamtaler og udvidelse af borgerens netværk. Desuden ønskes borgerens identitetsopfattelse styrket.

Indhold: ”Fortæl for Livet” er et forløb etableret af psykolger, hvor ældre mødes i samtalegrupper og fortæller og lytter til betydningsfulde historier fra hinandens liv. Samtalegrupperne består af 4-6 ældre deltagere og en gruppeleder, der mødes én gang ugentligt i ti uger. Møderne varer halvanden time og arrangeres i et tilgængeligt lokale i de ældres lokalområde. Gennem deling af personlige historier og jævnlige møder, fremmes stærke relationer blandt deltagerne, som desuden får redskaber til at støtte hinanden. Deltagerne opfordres til at vedligeholde deres nyvundne bekendtskaber efter forløbets afslutning.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre og plejehjemsbeboere over 65 år .

Aktører: Navnet og konceptet ”Fortæl for Livet” ejes af Ensomme Gamles Værn og kan købes af kommuner og organisationer.

Udbredelse: Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Roskilde Kommune, Tønder Kommune, Rudersdal Kommune, Randers Kommune, Greve Kommune, Vejle Kommune.

Læs mere: Fortæl for Livet

, ,

Ensomhedsbesøg

Formål: Besøgene retter sig mod at forebygge og behandle ensomhed blandt ældre gennem samtaler og ved at udstyre den ældre med redskaber til sorghåndtering.
Indhold: Et ensomhedsbesøg er et forløb bestående af individuelle samtaler, som tilpasses den enkelte borger. Borgeren henvises af egen læge/vagtlæge eller kan selv henvende sig.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre over 65 år, som oplever ensomhed.

Udbredelse: Roskilde Kommune.

Læs mere: Ensomhedsbesøg

, , ,

Forebyggende hjemmebesøg

Formål: At forebygge problemer i ældrelivet gennem rådgivning og vejledning i borgerens hjem.

Indhold: En forebyggelseskonsultent giver den ældre råd og vejledning i forbindelse med alderdommen og den enkeltes eventuelle problemer. Desuden giver konsulenten indsigt i kommunens tilbud og aktiviteter for ældre og forsøger at hjælpe den ældre i kontakt med indsatserne eller aktiviteter, denne kunne være interesseret i.

Målgruppe: Ældre, der fylder 75år tilbydes et hjemmebesøg. Fra 80 år tilbydes den ældre årligt et hjemmebesøg.

Udbredelse: Varde Kommune, Roskilde Kommune.