, ,

Tjek på Trivslen

Formål: Programmet retter sig mod at styrke den enkeltes mentale sundhed og trivsel og herigennem skabe overskud i borgerens hverdag.

Indhold: ”Tjek på Trivslen” er et gruppeforløb, hvor der arbejdes med mindfulness, stress, egenomsorg og konflikthåndtering. Forløbet består af en indledende samtale, otte undervisningsgange og en afsluttende samtale. Tilbuddet er gratis og kræver ikke henvisning. Dog anbefales borgeren at tale med sin læge inden tilmelding for at få en indsigt i, hvorvidt programmet er relevant for den enkelte borger.

Målgruppe: Ældre borgere, som har været til helbredstjek i Randers Sundhedscenter
Aktører:
Randers kommune

Udbredelse: Randers Kommune

Læs mere: Tjek på Trivslen

 

, , , , , , , , ,

Fortæl for Livet

Formål: At forebygge og behandle ensomhed og social isolation gennem gruppesamtaler og udvidelse af borgerens netværk. Desuden ønskes borgerens identitetsopfattelse styrket.

Indhold: ”Fortæl for Livet” er et forløb etableret af psykolger, hvor ældre mødes i samtalegrupper og fortæller og lytter til betydningsfulde historier fra hinandens liv. Samtalegrupperne består af 4-6 ældre deltagere og en gruppeleder, der mødes én gang ugentligt i ti uger. Møderne varer halvanden time og arrangeres i et tilgængeligt lokale i de ældres lokalområde. Gennem deling af personlige historier og jævnlige møder, fremmes stærke relationer blandt deltagerne, som desuden får redskaber til at støtte hinanden. Deltagerne opfordres til at vedligeholde deres nyvundne bekendtskaber efter forløbets afslutning.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre og plejehjemsbeboere over 65 år .

Aktører: Navnet og konceptet ”Fortæl for Livet” ejes af Ensomme Gamles Værn og kan købes af kommuner og organisationer.

Udbredelse: Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Roskilde Kommune, Tønder Kommune, Rudersdal Kommune, Randers Kommune, Greve Kommune, Vejle Kommune.

Læs mere: Fortæl for Livet