,

Gratis Parrådgivning

Formål: Formålet med parrådgivningen er dels at vedligeholde parforhold, dels at medvirke til forebyggelse af, at forældres indbyrdes vanskeligheder får negative følgevirkninger for børnene.

Indhold: Samtalerække med parrådgiver (psykolog eller terapeut).
Målgruppe: Par, der har brug for rådgivning.
Udbredelse: Udbydes i mere end 20 kommuner.
Aktører: De enkelte kommuner.
Læs mere: Mere information fås hos de enkelte kommuner.
,

Par-Tjek

Formål: Formålet med et Partjek er at åbne op for, at par reflekterer over deres parforhold på et kvalificeret grundlag. Ved at identificere styrker og udfordringer i parforholdet kan parrene tage aktivt hånd om deres parforhold – herunder stimulere nærhed, intimitet og tilfredshed i parforholdet.
Indhold: Et par-tjek består af et indledende online-spørgeskema og 2 x 1 1/2 times samtale ved en par-tjek vejleder.
Målgruppe: Alle par.
Udbredelse: Tilbydes i mere end 20 kommuner.
Aktører: Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet.
Læs mere: Par-tjek
,

PREP-Kurser (Prevention and Relationship Program)

Formål: At skabe bedre relationer i parforholdet. PREP-konceptet kan hjælpe til at skabe rammen for sundere parforhold såvel som bedre trivsel i familien.

Indhold: PREP indeholder nogle centrale temaer, der gennemgås på parkurserne. Et typisk par-kursus varer 14 timer og gennemføres oftest over to dage.

Målgruppe: Par i alle aldre og livsfaser.

Udbredelse: Kurserne tilbydes over hele landet i kommunalt regi med varierende brugerbetaling.

Aktører: Center for Familieudvikling

Læs mere: Center for Familieudvikling