,

De utrolige år – baby og småbørn

Formål: De utrolige år Baby og De utrolige År Småbørn (1-3 år) har til formål at klæde forældrene på til at styrke tilknytningen til deres børn, såvel som at understøtte børnenes udvikling af sproglig og følelsesmæssig udtryksevne.

Indhold: DUÅ Førskole og Småbørn er et gruppebaseret undervisningsforløb, hvor forældre til fem til syv børn mødes to timer én gang ugentligt i 14-22 uger eller ca. tre til seks måneder afhængig af, om det er et forebyggende eller behandlende forældreprogram, der arbejdes med. Grupperne ledes af to gruppeledere, som er uddannet i DUÅ Førskole og Småbørn.

Programmets temaer omfatter børnestyret leg, effektiv brug af ros, social og følelsesmæssig guidning af barnet. Herudover vejledning i vedholdenhed og skolemæssige kompetencer, at lære barnet problemløsning, at give barnet hensigtsmæssige strategier for grænsesætning og flere andre temaer. Derigennem har programmet fokus på at hjælpe forældrene til, at deres børn kan opnå tre udviklingsmæssige milepæle:

  • sikker tilknytning til forældrene
  • sproglig og følelsesmæssig udtryksevne
  • udvikling af barnets opfattelse af sig selv som et selvstændigt individ.

Målgruppe: Målgruppen er forældre til børn i alderen 1-3 år, som kan have gavn af en generel, forebyggende indsats til at styrke samspillet i familien.

Udbredelse: DUÅ er i første omgang udbredt til 11 kommuner. Forældreholdende mødes en gang om ugen i 9-12 uger. Det er gratis at deltage for borgere, der bor i en af kommunerne.

Aktører:

Læs mere: De Utrolige år

 

,

Familie med Hjerte

Formål: Formålet med Familie med Hjerte er at skabe et rum, som gør forældrene i stand til at føle sig styrket i de udfordringer, som de vil møde i deres nye livssituation som børnefamilie.

Indhold: I Familie med Hjerte mødes 8-10 forældrepar 16 gange fra ca. 22. graviditetsuge og frem til barnet er 15 måneder. Der præsenteres viden om f.eks. graviditet, fødsel, orlov og hvordan man kan sikre sig økonomisk og juridisk som familie. Derudover handler det om parforhold, forebyggelse af ulykker, barnets sunde udvikling, børn og opdragelse.

Målgruppe: Alle par, der venter deres første barn. Tilbuddet findes i Holstebro Kommune og det er gratis.

Udbredelse: Holstebro Kommune

Aktører: Holstebro Kommune

Læs mere: Familie med Hjerte

 

 

 

Barndommens Land

Formål: At give kommende forældre mulighed for at erfaringsudveksle, få gode råd og tips af fagpersonale og på den måde styrke vilkårene for at fremme barnets trivsel.
Indhold: Kurset bygges op via forældre gruppe, hvor man kommer i gruppe med andre forældre fra det lokale område. Forældrene i en gruppe vil være cirka samme sted i graviditeten. I grupperne taler man bl.a. om
  • Hvilken slags forælder man gerne vil være
  • Hvordan det gode familieliv og børneliv er for den enkelte deltager
  • Hvordan bliver familielivet med et spædbarn i huset
  • Ny viden om spædbørns trivsel og søskendes reaktioner.
Første mødegang er under graviditeten, og kurset slutter, når barnet er cirka 1 år (8 mødegange)

Målgruppe: Alle kommende forældre tilbydes at komme i en forældregruppe. Kurset er for både mænd og kvinder, uanset om de bor sammen eller ej. Kurset er gratis.

Udbredelse: Kurset tilbydes i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Aktører: Ringkøbing-Skjern Kommune.
Læs mere: Barndommens Land

Klar til Barn

Formål: Kurserne forbereder kommende forældre på forældrerollen og styrker deres forældrekompetencer. Formålet er at styrke forældrenes tilknytning til barnet, at forældrene får indsigt i sig selv som kommende forældre, samt føler sig mere sikre i forhold til barnets trivsel, udvikling og sundhed.

Indhold: Kurset består typisk af 3-4 mødegange, hvor størstedelen foregår under graviditeten.

Målgruppe: Kommende forældre.

Udbredelse: Klar til Barn findes i ca. 20 kommuner og er forankret i den lokale sundhedsplejerske.

Aktører: Socialstyrelsen

Læs mere: Klar til Barn – Socialstyrelsen

 

,

Familieiværksætterne

Formål: Formålet med Familieiværksætterne er at give information, råd og inspiration, samt mulighed for refleksion om en god start på livet som familie.

Indhold: Forløbet begynder i sidste del af graviditeten og varer 1-1 1/2 år. Fødsels- og forældreforberedelsen indeholder information og vejledning om de udfordringer og spørgsmål, der venter som ny familie. Få forløbet møder deltagerne en bred gruppe af oplægsholdere, både fra det offentlige, det private og den frivillige verden. Forløbet inspirerer til at relatere de forskellige temaer til deltagernes eget liv som forældre. Forløbet varetages i kommunerne af sundhedsplejerskerne.

Målgruppe: Førstegangsgravide.

Udbredelse: Brønderslev Kommune, Faxe Kommune, Furesø Kommune, Gribskov Kommune, Herlev Kommune, Hillerød Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Hvidovre Kommune, Hørsholm Kommune, Kolding Kommune, Mariagerfjord Kommune, Odense Kommune, Randers Kommune, Rebild Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Solrød Kommune, Struer Kommune, Varde Kommune, Viborg Kommune, Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Helsingør Kommune, Svendborg Kommune, Vesthimmerlands Kommune.

Aktører: Familieiværksætterne er et koncept fra Fonden for Socialt Ansvar.

Læs mere: Familieiværksætterne

 

 

 

En god start – sammen

Formål: En god start – sammen er et kursus, der har til formål ag give børn den bedste start på livet. Kurserne sætter fokus på at styrke forældres kompetencer til at drage omsorg for deres egen og barnets trivsel og sundhed og dermed reducere de risici, som kan påvirke eller true barnets sunde udvikling.

Indhold: Kurset strækker sig over 6-10 mødegange, og her får man viden om barnets behov, fødslen, amning, forældrerollen m.v., samt støtte til familiedannelse, barnets udvikling, grænsesætning og lignende.

Målgruppe: Alle kommende forældre, både første- og flergangsforældre i parforhold eller singleforældre.

Udbredelse: Kurset udbydes i en række kommuner, heriblandt Tønder Kommune, Hjørring Kommune og Odense Kommune.

Aktører: En god start – sammen er udviklet af Sundhedsstyrelsen og pilottestet i Odense Kommune fra 2010-2014.

Læs mere: Kontakt de enkelte Kommuner for mere information.