, ,

Kreativt Otium

Formål: At forbedre ældres livskvalitet gennem sociale og kulturelle aktiviteter, som bidrager til at udvide de ældres sociale netværk.

Indhold: Kreativt Otium er et samarbejde mellem Odsherred Teater og Odsherred Kommune om at skabe kulturelle projekter med og for ældre. Teatret har skabt en række kulturelle projekter, der primært involverer ældre på plejehjem og i hjemmeplejen i kommunen. Projektet er designet til at tage med ud på plejecentre og i ældreforeninger.

Aktører: Odsherred Teater og Odsherred Kommune.

Udbredelse: Odsherred Kommune.

 

, ,

Alletiders højskole

Formål: Formålet med projektet er at bekæmpe og forebygge ensomhed gennem udvidelse af ældres netværk og aktiviter.

Indhold: Alle Tiders Højskole er et tilbud til ældre, som er interesserede i at styrke deres netværk. Deltagerne er enlige ældre, hvor de fleste har mistet en ægtefælle eller hvor ægtefællen er flyttet på plejehjem.

Forløbet består af et ophold på den lokale ”Vallekilde Højskole” fra mandag til fredag og efterfølgende fem arrangementer, hvor deltagerne mødes. Deltagerne visiteres af de forebyggende sygeplejersker.

Målgruppe: Enlige, ensomme ældre.

Udbredelse: Odsherred Kommune.

Læs mere: Odsherred Kommune