, ,

Mobilt Omsorgs- og Aktivitetstilbud (MOA)

Formål: Tilbuddet retter sig mod at øge livskvaliteten blandt ældre borgere ved at tilbyde individuelt tilpassede aktiviteter og omsorg.

Indhold: MOA er et team, som forsøger at øge livskvaliteten ved at hjælpe ældre med at blive engageret i aktiviteter, der tilrettelægges ift. den enkelte borgers ønsker og interesser. Desuden tilbyder MOA omsorg tilpasset den enkelte. Aktiviterne skal ligeledes bidrage til at øge borgerens fysik. Herved retter indsatsen sig mod at afhjælpe borgeren med adskillige aspekter af dennes liv.

Målgruppe: Tilbuddet retter sig mod beboere på plejecentre og ældre borgere i eget hjem, der har svært ved at komme ud.

Aktører: Tre medarbejdere fra kommunen, som samarbejder med plejecentre i kommunen.

Udbredelse: Morsø Kommune

Læs mere: Morsø Kommune (pdf-fil)