,

Robusthed.dk

Formål: Formålet med Robusthed.dk er at give viden om robusthed samt inspiration til løsninger af problemer.

Indhold: Robusthed.dk er et danskudviklet internetbaseret videns- og inspirationsprogram om robusthed, som bygger på viden fra psykologi, pædagogik og hjerneforskning. Robusthed.dk indeholder inspiration, viden og værktøjer, gode historier og små spil om omtanke og mentalisering og kan anvendes til at gøre det nemmere at lære, træffe gode beslutninger samt til at forebygge stress og konflikter.

Målgruppe: Børn og unge.

Aktører: Komiteen for Sundhedsoplysning.

Læs mere: Robusthed.dk

,

Zippys Venner

Formål: Zippys venner er et undervisningsmateriale til alle børn i indskolingsalderen (5-7 år). Materialet koncentrerer sig om børnenes psykiske og følelsesmæssige helbred og fokuserer på emner såsom at kunne håndtere ensomhed, sige undskyld, løse konflikter mm. Zippys venner fortæller ikke børnene, hvad de skal gøre, men gennem historier om den vandrende pind Zippy og hans venner øver børnene sig i selv at tænke over mulige løsninger.

Indhold: Zippys Venner består af et certificeringskursus og et konkret undervisningsmateriale med seks moduler. For at bruge undervisningsmaterialet skal man gennemgå et to-dags certificeringskursus ved Glæde og Børn.

Målgruppe: Børn i 5-7 års alderen.

Aktører: Styrkeakademiet.

Læs mere: Zippys Venner – Styrkeakademiet

,

Mindhelper

Formål: Formålet med Mindhelper er at guide unge gennem hårde tider.

Indhold: Mindhelper er en oplysningsside til unge om mental sundhed inspireret af det engelske YoungMinds. Siden indeholder en brevkasse samt information, interviews, råd,  guides og henvisninger til hjælpetilbud inddelt efter forskellige temaer.

Målgruppe: Siden er for unge mellem 13 og 20 år.

Aktører: Mindhelper er et partnerskabsprojekt mellem Trygfonden, Region Syddanmark, Faaborg-Midtfyn Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune og Varde Kommune.

Læs mere: Mindhelper

 

,

Ung hjerne

Formål: At fremme unges trivsel ved hjælp af hjernetræning.

Indhold: Ung Hjerne består af én times ugentlig, funktionel hjernetræning, som foregår i skoletiden. Baggrunden er, at hver anden danske skoleelv føler sig presset i hverdagen på grund af faglige præstationer, sociale relationer, søvn, studiejob mm. Gennem funktionel hjernetræning bliver hjernen rustet til en hektisk hverdag, så den daglige trivsel forøges samt den mentale sundhed og nattesøvnen styrkes.

Målgruppe: Unge på ungdomsuddannelser.

Udbredelse: Ung Hjerne er udbredt til 17 ungdomsuddannelser.

Aktører: Ung Hjerne.

Læs mere: Ung Hjerne

,

Stærke sammen

Formål: STÆRKE SAMMEN har til formål at ruste børnene til at forstå deres egne rettigheder og omsætte dem til praksis – særligt med fokus på retten til beskyttelse mod vold og overgreb.

Indhold: STÆRKE SAMMEN er bygget op som otte grundmoduler a ca. 90 minutters varighed samt to supplerende moduler og et skole-hjem-modul til forældrene.

Målgruppe: Alle skoleelever i 4.-6. klasse.

Udbredelse: Materialet er udsendt til alle danske skoler, men den egentlige udbredelse fremgår ikke af programmets hjemmeside.

Aktører: Red Barnet.

Læs mere: STÆRKE SAMMEN – Red Barnet

,

Perspekt

Formål: Perspekt er et undervisningsmateriale, der gennem træning af skoleelevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder bidrager til at skabe et godt læringsmiljø i folkeskoleklasser.

Indhold: Gennem et struktureret undervisningsforløb styrkes elevernes evne til konfliktløsning på egen hånd, forståelsen for regler, respekten for indbyrdes forskel­lighed og ansvarsfølelse.

Målgruppe: Perspekt er beregnet til alle klassetrin, men er opdelt i fire forskellige alderssvarende undervisningsmoduler. Hvert modul består af 16-18 lektioner.

Læs mere: Perspekt

,

Reach Out

Formål: Reach Out er en universel indsats, som har til formål at fremme mental sundhed for alle elever i grundskolens 5.-9. klasse. Indsatsen har et særligt fokus på at reducere social ulighed i mental sundhed.

Indhold: Forløbet er bygget op omkring et styrkeperspektiv og tilgås via web-appen www.trivnu.dk. Det samlede forløb varer mellem 2,5 og 3 mdr., men kan strækkes ud over en længere periode, hvor tilvalgsøvelser kan inddrages.

Forløbsindhold:

  • Undervisningsworkshop: Forløbet starter med en workshop, hvor undervisere klædes på til arbejdet med elevforløbet, som skal fremme elevernes mentale sundhed.
  • Elevforløbet: Materialet søger, gennem et arbejde med elevernes karakterstyrker, at skabe bedre forudsætninger for øget selvværd, positive relationer og handlekompetencer til at fremme egen og klassekammeraters trivsel. Projektet arbejder også med at skabe trygge og motiverende klassemiljøer.
    Elevforløbet består af et digitalt undervisningsforløb, som lærerne gennemfører med deres elever. Materialet giver også mulighed for at forældrene inddrages igennem forløbet.
  • Afslutningsworkshop: Efter forløbet med eleverne er afsluttet, afholdes endnu en workshop for underviserne, hvor der samles op på det gennemførte arbejde med eleverne, og hvor det videre trivselsarbejde planlægges.

Målgruppe: Elever på udvalgte skoler fra 5.-9. klasse.

Udbredelse: Reach Out er et udviklingsprojekt og foreløbigt kun udbredt til udvalgte skoler i Region Sjælland. I efteråret 2017 evalueres projektet på ca. 20 skoler. Den endelige evaluering og adgang til forløbet for alle skoler forventes at foreligge i foråret 2018.

Aktører: Psykiatrifonden

Læs mere: Reach Out – Psykiatrifonden og www.trivnu.dk

 

,

Styrkespillet

Formål: Spillet handler om at fortælle og lytte til historier fra vores hverdag og blive klogere på vores styrker. Ved at kende sine styrker,er det formålet at spillerne får mere selvværd, mere energi, mere robusthed og mindre stress.

Indhold: Styrkespillet er et underholdende spil, som lader dine medspillere og dig selv lære meget mere om vores styrker og vores historier.

Målgruppe: Styrkespillet findes i to udgaver; 6-10 år og Fra 11 år.

Aktører: Styrkeakademiet.

Læs mere: Styrkespillet – Styrkeakademiet

 

,

Min Styrkebog i Skolen

Formål: Materialet sætter fokus på elevernes styrker, muligheder og potentialer og opfylder fire væsentlige målområder i folkeskolen:

  • Elevernes alsidige udvikling
  • Elevens sociale kompetencer
  • Understøtter elevplaner og uddannelsesplaner
  • Bidrager til uddannelsesparathed og -valg.

Indhold: Min Styrkebog er et undervisningsmateriale, der findes i tre udgaver; indskoling (1.-3. klasse), mellemtrin (4.-6. klasse) og udskoling (7.-9. klasse). Undervisningssættet består af en elevbog og lærervejledning, styrkeplakat og A4-styrkekort til brug i undervisningen. I hver bog er der et sæt styrkekort med de 24 styrker og en lomme til opbevaring bagerst i bogen.

Aktører: Styrkeakademiet.

Læs mere: Min Styrkebog i Skolen – Styrkeakademiet

,

Min Glade Bog i Skolen

Formål: Øger elevernes og klassens trivsel, selvværd og optimismeniveau ved gennem øvelser at lære eleverne, at vi selv er herre over vores tanker – og at vi altid har et valg.

Indhold: Min Glade Bog i Skolen indeholder øvelser, der bevidstgør eleverne om og giver dem værktøjerne til selv at påvirke deres niveau af glæde og udvikle positive og ressourcegivende tankemønstre. Materialet giver en teoretisk introduktion til baggrunden for at arbejde med glæde og vores tanker, og det viser eleverne i praksis, hvordan vores tanker virker.

Min Glade Bog i Skolen – få glæden ind i klasseværelset på 25 dage” består af en lærervejledning, en elevbog (flergangsbog) og et arbejdshæfte (engangsmateriale). Materialet indeholder 25 øvelser, og der kan arbejdes med det i en intensiv periode eller over en længere periode Materialet lægger op til inddragelse af forældreressourcen, men dette er dog ikke en nødvendighed.

Lærervejledningen består af et teoretisk afsnit og en indføring i arbejdet med positiv psykologi og læring. Derudover indeholder lærervejledningen en detaljeret introduktion til hver øvelse med indhold, mål og forslag til organisering af øvelsen samt opfølgning på hver øvelse.

Målgruppe: Ikke specificeret på hjemmesiden.

Aktører: Styrkeakademiet.

Læs mere: Min Glade Bog i Skolen – Styrkeakademiet