, ,

Sorgtilbud til ældre

Formål: Tilbuddet retter sig mod at støtte ældre, som har mistet en samlever, i en sund sorgprocess.

Indhold: Sorgtilbuddet tilbydes i borgerens eget hjem og involverer tilbud om fem besøg i op til fem måneder efter samleverens dæd. Yderligere får borgeren igennem tilbuddet mulighed for at efterspørge mere hjælp og støtte i dagligdagen fra kommunen, som sorggruppen kan istandsætte. Tilbuddet er gratis, og borgeren skal henvende sig til sundhedsvejlerne i kommunen.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre over 65 år, som har mistet sin samlever.

Aktører: Holbæk Kommune og sundhedsvejledere

Udbredelse: Holbæk Kommune

Læs mere: Sorgtilbud til ældre