, ,

Grøn Puls

Formål: At hjælpe borgere med at opstarte og fastholde gode, sunde træningsmønstre og samtidigt styrke deltagernes sociale relationer.

Indhold: GrønPuls er en motionsform, som retter sig mod at hjælpe borgere med at komme godt og sikkert i gang med at bevæge sig og efterfølgende vedligeholde deres træningsrytmer. Træningsessioner foregår udendørs og involverer en fælles opvarmning bestående af styrke-, balance-, konditions- og smidighedsøvelser efterfulgt af gå- og løbe-ture inddelt efter niveau. GrønPuls sætter ligeledes rammen for at styrke borgerens sociale relationer.

Målgruppe: GrønPlus er for alle uanset motionsniveau. Eftersom flere ture starter fra Seniorhuset forsøger GrønPlus især at rette sig mod ældre.

Aktører: GrønPlus er et samarbejde blandt Odense Kommune og en række frivillige organisationer herunder Hjerteforeningen og Seniorhuset i Odense.

Udbredelse: Odense Kommune.

Læs mere: Grøn Puls

, ,

De legende Mennesker

Formål: ”De legende mennesker” er et projekt, som retter sig mod at forbedre ældres fysik, balance og kordination gennem leg og motion. Desuden ønsker projektet at skabe et forum for interaktion på tværs af generationer gennem leg, da projektet også involverer børn.

Indhold: Projektet tilbyder en alternativ tilgang til motion gennem brug af robotteknologiske fliser udviklet af DTU. Fliserne udfordrer brugerens motorik ved hjælp af forskellige farver, lys og spil. Fliserne har desuden kunstig intelligens, hvorved de tilpasser sig brugerens niveau. Inden projektets opstart testes deltagerne fysik, hvorefter ældre og børn træner igennem de to første måneder hver for sig. Slutteligt træner de to grupper sammen.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre i alderen 65 til 95 år.

Aktører: Gentofte kommune, ”Lev vel” og DTU

Resultater og evaluering: Evaluering af projektet viser, at ældre har stort udbytte af træningen – både fysisk og psykisk.

Udbredelse: Gentofte Kommune

, ,

Aktiv i Naturen

Formål: Formålet med projektet ”Aktiv i Naturen” er at forebygge ensomhed blandt enlige ældre gennem fysisk aktivitet.

Indhold: Projektet retter sig mod at give en gruppe enlige ældre en fælles oplevelse, øge deres fysiske aktivitetsniveau, skabe fælles refleksion og understøtte dannelsen af nye sociale relationer blandt deltagerne. Gruppen mødes hver anden uge, hvor deltagerne sammen tager ud i naturen, finder spiselige sager og tilbereder mad i det fri i samarbejde med en naturvejleder. Under turene løser deltagerne opgaver sammen for at styrke fællesskabet. Deltagerne opfordres til at bruge deres nye relationer til at deltage i kommunens andre tilbud såsom læse- og filmklubber og foredrag.

Målgruppe: Enlige ældre over 65.

Udbredelse: Vesthimmerland Kommune.

Læs mere: Aktiv i naturen