, ,

Læg liv til årene

Formål: Formålet med ordningen er at forebygge og behandle ensomhed og meningsløshed blandt ældre, som lever isoleret af fysiske- psykiske- eller sociale årsager uden kontakt til familie og venner igennem en besøgsordning.

Indhold: Besøgsordningen involverer 50 projektmedarbejdere ansat af kommunen for at give ældre en mere indholdsrig og aktiv hverdag, hvilket udspiller sig i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Projektmedarbejderen planlægger og deltager i forskellige aktiviteter med borgeren efter borgerens ønske og hjælper desuden borgeren med eventuelle gøremål. Indsatsen retter sig derfor mod at forbedre adskillige aspekter i den ældres liv.

Målgruppe: Ældre som modtager hjemmehjælp og desuden lever isoleret af fysiske- psykiske- eller sociale årsager uden kontakt til familie og venner. Interesserede skal visiteres, før de kan få en besøgsven.

Udbredelse: Frederikshavn Kommune.

Læs mere: Frederikshavns Kommune