Praksis

Der findes allerede rigtig mange spændende projekter i de danske kommuner på ældreområdet, og mange af disse kan med fordel overføres til andre kommuner. Herunder har vi samlet viden om eksisterende indsatser i landets kommuner på ældreområdet.

Indsatserne på ældreområdet er inddelt i rammesættende indsatser, sociale indsatser, fysiske indsatser, kognitive indsatser, og psykologiske indsatser, som alle retter sig mod at forbedre den ældres mentale sundhed. Der er både inddraget interventioner på individ- og gruppeniveau.

Rammesættende indsatser: Rammesættende indsatser er indsatser, der har fokus på ældre ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Indsatserne integrerer flere aspekter af den ældres liv i arbejdet mod at øge dennes mentale sundhed. Dette involver fysiske, mentale, psykosociale og kognitive dimensioner. De rammesættende indsatser retter sig derfor mod at ændre og løse adskillige problematikker i den ældres liv. Ofte involver rammesættende indsatser, hvordan man fra et samfundsmæssigt perspektiv kan strukturere eksempelvis hjemmeplejen eller hjælpe den enkelte med at strukturere sin dagligdag.

Sociale indsatser: En stor del af kommuner tilbyder sociale indsatser, som retter sig mod at øge den ældres mentale sundhed gennem social interaktion. Størstedelen af disse forebygger og behandler ensomhed ved at fokusere på de ældres sociale relationer. Vi ved, at mange ældre i takt med at deres familie og netværk svinder ind oplever sig socialt isolerede og ensomme. Derfor er sociale indsatser af stor betydning for den ældres livskvalitet.

Fysiske indsatser: I størstedelen af de danske kommuner er det muligt for ældre at gå til seniortræning af forskellige karakter. Fælles for de fysiske indsatserer et fokus på de gavnlige virkninger motion og aktivitet medfører i forhold til de ældres fysik, motorik, balance samtidig med, at den mentale sundhed styrkes. Desuden indeholder de fleste fysiske indsatser en social dimension, hvorved indsatserne medvirker til at styrke ældres sociale netværk og fællesskab.

Kognitive indsatser: Kognitiveindsatser retter sig mod at styrke ældres kognitive evner gennem forskellige øvelser, hvilket på sigt skal bidrage til at øge deltagernes energi og overskud i hverdagen. Kun et begrænset antal kommuner anvender på nuværende tidspunkt kognitive indsatser.

Psykologiske indsatser: De psykologiske indsatser har fokus på at fremme trivsel og mental sundhed gennem samtaler med fagpersoner eller ved at udruste de ældre med hjælpemidler som mindfuldness og stress- og sorghåndtering redskaber. Dette involverer gruppe- og individorienterede samtaler.

Indsatser

, ,

God start på seniorlivet

Formål: Formålet med kurset er at lette overgangen fra arbejdsmarkedet til tilværelsen som senior ved at tilbyde indsigt i de muligheder, man har som pensionst, samt at give råd, vejledning og redskaber til livet som pensionst. Indhold: Kurset forløber ugentligt i fem uger, hvor erfarne oplægsholder giver deltagerene råd, vejledning og redskaber til transitionen fra […]

, , ,

Forebyggende hjemmebesøg

Formål: At forebygge problemer i ældrelivet gennem rådgivning og vejledning i borgerens hjem. Indhold: En forebyggelseskonsultent giver den ældre råd og vejledning i forbindelse med alderdommen og den enkeltes eventuelle problemer. Desuden giver konsulenten indsigt i kommunens tilbud og aktiviteter for ældre og forsøger at hjælpe den ældre i kontakt med indsatserne eller aktiviteter, denne […]

, , , , , , ,

Eden Alternative

Formål: At bekæmpe ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos borgere på plejecentre gennem styrkelse af borgerens medbestemmelse samt planlægning af forskelligartede aktiviteter, som involverer fysisk aktivitet. Indhold: Eden Alternative er en filosofi og strategi anvendt af adskillige plejecentre i flere kommuner i Danmark. Strategien retter sig mod at ændre kulturen i plejeboligerne således disse opleves mindre […]