,

Stærke sammen

Formål: STÆRKE SAMMEN har til formål at ruste børnene til at forstå deres egne rettigheder og omsætte dem til praksis – særligt med fokus på retten til beskyttelse mod vold og overgreb.

Indhold: STÆRKE SAMMEN er bygget op som otte grundmoduler a ca. 90 minutters varighed samt to supplerende moduler og et skole-hjem-modul til forældrene.

Målgruppe: Alle skoleelever i 4.-6. klasse.

Udbredelse: Materialet er udsendt til alle danske skoler, men den egentlige udbredelse fremgår ikke af programmets hjemmeside.

Aktører: Red Barnet.

Læs mere: STÆRKE SAMMEN – Red Barnet