,

Min Glade Bog i Skolen

Formål: Øger elevernes og klassens trivsel, selvværd og optimismeniveau ved gennem øvelser at lære eleverne, at vi selv er herre over vores tanker – og at vi altid har et valg.

Indhold: Min Glade Bog i Skolen indeholder øvelser, der bevidstgør eleverne om og giver dem værktøjerne til selv at påvirke deres niveau af glæde og udvikle positive og ressourcegivende tankemønstre. Materialet giver en teoretisk introduktion til baggrunden for at arbejde med glæde og vores tanker, og det viser eleverne i praksis, hvordan vores tanker virker.

Min Glade Bog i Skolen – få glæden ind i klasseværelset på 25 dage” består af en lærervejledning, en elevbog (flergangsbog) og et arbejdshæfte (engangsmateriale). Materialet indeholder 25 øvelser, og der kan arbejdes med det i en intensiv periode eller over en længere periode Materialet lægger op til inddragelse af forældreressourcen, men dette er dog ikke en nødvendighed.

Lærervejledningen består af et teoretisk afsnit og en indføring i arbejdet med positiv psykologi og læring. Derudover indeholder lærervejledningen en detaljeret introduktion til hver øvelse med indhold, mål og forslag til organisering af øvelsen samt opfølgning på hver øvelse.

Målgruppe: Ikke specificeret på hjemmesiden.

Aktører: Styrkeakademiet.

Læs mere: Min Glade Bog i Skolen – Styrkeakademiet