, ,

Projekt optur

Formål: Optur er en skolebaseret, universel intervention, som har til formål at fremme mental sundhed og reducere sociale forskelle i psykisk trivsel blandt skolebørn. Optur er udviklet, evalueret og implementeret i den danske folkeskole, og bygger på internationale erfaringer.

Indhold: Optur har en Whole School Approach tilgang, som indtænker fremme af elevernes mentale sundhed på alle niveauer i skolen. Indholdet omfatter:

  • Undervisning og aktiviteter for eleverne
  • Styrkelse af lærernes kompetence til at arbejde med mental sundhed gennem kurser og undervisningsmateriale.
  • Involvering af mange målgrupper, herunder forældre, sundhedstjeneste, pædagoger, socialrådgivere og PPR
  • Initiativer i skolens hverdag, fx forbedring af skolens fysiske og sociale miljø, koordinering af skolens mange indsatser for at øge trivslen og en særlig indsats for elever som mistrives.

Målgruppe: Alle skolens elever (0.-9. klasse) samt forældre og skolens personale

Udbredelse: Projekt Optur har fungeret som et udviklingsprojekt over to skoleår, hvor tre skoler har været involveret.

Aktører: Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Psykiatrifonden.

Læs mere: SIF – Projekt Optur