,

Destination Trivsel (skolerettet)

Formål: Indsatsen skal bidrage til at skabe stærkere børnefællesskaber og styrke børn og unges trivsel og positive selvopfattelse. I sidste ende skal det være med til at reducere mobning.

Indhold: Destination Trivsel tilbyder undervisningsforløb og materialer til grundskolens fag dansk, billedkunst, historie, samfundsfag og idræt målrettet henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Forløb og materialer tager udgangspunkt i de fem temaer ’sprog’, ’normer & mangfoldighed’, ’krop & bevægelse’, ’ensomhed’ og ’sociale medier’. Destination trivsel arbejder i to spor; et der har fokus på børnene og et der er henvendt til forældrene.

Målgruppe: Alle skolebørn.

Udbredelse: En række skoler i Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune og Københavns Kommune

Aktører: Destination Trivsel er udviklet af Sex & Samfund i partnerskab med Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolelederforeningen, Call me, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune og Københavns Kommune.