,

De utrolige År – Dino (skolerettet)

Formål: Dino sigter mod at styrke børnenes sociale kompetencer, skoleparathed, deres evne til konfliktløsning, fremme selvkontrol samt at reducere negativt samspil og mobning. Når børnene får bedre redskaber til problemløsning og bedre sociale færdigheder ses, sædvanligvis, at den vanskelige adfærd aftager.

Indhold: Den evidensbaserede programserie De Utrolige år er udviklet i USA og anvendt i Danmark siden 2006. Dino understøtter børnene følelsesmæssigt og socialt gennem brug af hånddukker, snakke ud fra videoklip, lege/rollespil og øvelser, som børnene er aktive deltagere i. Efter hver session øver børnene de gennemgåede temaer i hverdagen sammen med deres pædagog eller lærer.

Målgruppe: Dino Stor gruppe er til børn i alderen 4-8 år og målrettet større grupper af børn i daginstitutioner, i indskolingsklasser og i SFO’en. Dino findes også til mindre børn.

Udbredelse: Findes i flere kommuner, bl.a Holstebro og Frederikssund.

Aktører: Socialstyrelsen.

Læs mere: De utrolige år – Socialstyrelsen