,

Trivselssamtaler

Formål: Samtalerne retter sig mod at forebygge problematikker i plejehjemsbeboeres hverdag og herigennem fremme trivsel og livskvalitet.

Indhold: Trivselssamtalerne, som foregår én gang årligt på plejehjemmet, tilbyder borgeren en mulighed for at interagere med en medarbejder på plejehjemet under fortrolige forhold, som skal give borgeren mulighed for at vende problematikker i dagligdagen, der til tider overses på plejehjem. Borgeres fysiske og psykiske funktionsniveau diskuteres.

Målgruppe: Ældre på plejehjem.

Udbredelse: Ligende tilbud findes i flere kommuner

Læs mere: Trivselssamtaler (eksempel fra Vesthimmerlands Kommune)