, ,

Samtaler med Psykolog – Center for Livskvalitet

Formål: At højne ældres livskvalitet gennem psykologisk vejledning. Processen retter sig mod at reducere depressive symptomer, øge mestring af livsfortrydelser, øge robusthed, reducere ensomhed og give den ældre redskaber til at håndtere de tanker og problematikker, som er forbundet med livets afslutning.

Indhold: Det nyoprettede Center for Livskvalitet tilbyder ældre eksistentielle samtaler med en psykolog. Disse samtaler opfølges og viderebygges af medarbejdere i kommunens sundhed og omsorgsafdeling for at støtte en sammenhængende process, der fremmer livsglæde og robusthed hos den ældre. Desuden udstyres medarbejderne fra ”Sundhed og Omsorg” af Center for Livskvalitet med redskaber til at støtte den ældre mest muligt i en fysisk, social og psykisk dimension.

Målgruppe: Ældre på plejehjem. Tilbuddet skal på sigt udvides til ældre, som modtager hjemmehjælp.

Aktører: BSS (Psykologisk institut) Aarhus Universitet i samarbejde med magistraten for Sundhed og omsorg i Aarhus Kommune.

Evaluering og resultater: Forskning viser, at eksistentielle samtaler med en psykolog forbedrer ældres livskvalitet. Centeret vil følge processen og undersøge, om den psykologiske hjælp ligeledes bidrager til at nedbringe brugen af psykofarmaka blandt ældre, som anvender dette.

Udbredelse: Aarhus Kommune

Læs mere: Center for Livskvalitet