, ,

Netværksterapeuter

Formål: At højne ældres livskvalitet og herigennem forbedre deres sundhed ved at bekæmpe og forebygge ensomhed.

Indhold: Projektet retter sig mod at forbedre livskvalitet gennem etablering af relationer og netværk for de borgere, der føler sig ensomme eller er i risiko for at blive det. Netværksterapeuten besøger den enkelte borger i hjemmet, hvor denne hjælper borgeren med at afdække interesser og behov og herefter sætter borgeren i kontakt med aktiviteter og netværk i kommunen, som den ældre finder meningsfulde.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre over 60år.

Aktører: Norddjurs Kommune og frivillige organisationer.

Udbredelse: Norddjurs Kommune

Læs mere: Netværksterapeuter