, ,

Ensomhedsbesøg

Formål: Besøgene retter sig mod at forebygge og behandle ensomhed blandt ældre gennem samtaler og ved at udstyre den ældre med redskaber til sorghåndtering.
Indhold: Et ensomhedsbesøg er et forløb bestående af individuelle samtaler, som tilpasses den enkelte borger. Borgeren henvises af egen læge/vagtlæge eller kan selv henvende sig.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre over 65 år, som oplever ensomhed.

Udbredelse: Roskilde Kommune.

Læs mere: Ensomhedsbesøg